تازه ترین اخبار

رییس جمهور بازنشسته فرانسه از احمد مسعود اعلام حمایت کرد!

نوشته متن – جاوید احمد کارگر به تازگی یک گزارشی از طریق رسانه های داخلی و خارجی به نشر رسیده است که فرانسوا اولاند رییس جمهور بازنشسته فرانسه که در سال ۲۰۱۲ به کرسی ریاست جمهوری رسید و در زمان حکومتش به شکلی کم سابقه محبوبیتی پایین در افکار عمومی …

Read More »

حمله جوانان جبهه آزاده گان افغانستان بالای مراکز نظامی طالبان!

جبهه آزاده گان افغانستان در ولایت پروان تلفات سنگینی به طالبان وارد نموده است. بر اساس گزارش های رسیده به خبرگزاری پیشگو؛ مسولین رسانه های جبهه آزاده گان افغانستان که به تازگی در برابر طالبان اعلام موجودیت کرده و چندین حملات شان را بالای افراد طالب انجام دادند، یک پاسگاه …

Read More »

مبهم بودن سرنوشت مولوی نجیب راغی یکی از فرماندهان غیر پشتون گروه طالبان!

با گذشت ۲۰ روز از سرنوشت مبهم مولوی نجیب‌الله راغی که قدرتمند ترین فرمانده نظامی طالبان بدخشان است هیچگونه اطلاع در دست نیست . بر اساس گزارشات رسیده به خبرگزاری پیشگو: مولوی نجیب‌الله راغی که قدرتمند ترین فرمانده نظامی طالبان بدخشان است، نزدیک به دو ماه میشود که از سوی …

Read More »