تازه ترین اخبار

گذاشتن ریش و لُنگی بالای آموزگاران مکاتب جبری شد!

آموزگاران مکاتب بعد از این ریش بگذارند و با لنگی و یا کلاه نماز شان را با جماعت برپا کنند در مکتوبی که به خبرگزاری پیشگو رسیده است؛ وزارت معارف گروه طالبان به آموزگاران مرد دستور داده است تا بعد از نشر این مکتوب هیچ آموزگاری حق تراشیدن ریش خود …

Read More »

یک خبرنگار دیگر توسط طالبان مورد ضرب و شتم قرار کرفت!

مالوف اشرفی یکی از خبرنگاران سابقه دار توسط طالبان مورد شکنجه قرار گرفت تصویر مالوم اشرفی بعد از لت و کوب شدن به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ مالوف اشرفی یک تن از خبرنگاران سابقه دار کشور در هنگام عبور از یک جاده در شهر کابل توسط طالبان شناسایی شده و به …

Read More »

دومین کودک یک افسر پیشین نظامی توسط طالبان ربوده شد!

طالبان چندی قبل وارد منزل دگروال شیرداود آرین مدیر عمومی مبارزه علیه جرایم جنایی ولایت خوست شده و منزل وی را مورد بازرسی قرار دادند و بعد از اینکه چیز دریافت نکردند پسر۱۳ ساله وی را با خود بردند، تصویر دگروال شیرداود آرین به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ استخبارات گروه طالبان …

Read More »