دوشنبه , سپتامبر 25 2023
enfa
Breaking News

Daily Archives: ژانویه 20, 2020

غصب جنگلات پسته استوپه سنگی تخت رستم سمنگان

سمنگان – پیشگو جنگلات پسته استوپه تخت رستم از چندی به این سوی غصب گردیده است. اسناد های که در اختیار رسانه محلی قرار گرفته است: نشان میدهد که ریاست عدلیه سمنگان گفته است: که ساحات سبز استوپه تخت رستم در حال غصب از سوی افراد فرصت طلب‌ است و …

Read More »