جمعه , سپتامبر 29 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / افغانستانی بودن شاید شرف بزرگ باشد اما نه برای مردم دنیا

افغانستانی بودن شاید شرف بزرگ باشد اما نه برای مردم دنیا

مهاجر به اشخاص و افراد اطلاق میشود که بناء بر هر دلیل ممکن از وطن زادگاهش به کشوری دیگری هجرت میکند و مسکن گزین میشود.


این مهاجرت ها میتواند به دلیل کم بود منابع اشتغال زایی، نبود فرصت های اجتماعی و یا مشکلات امنیتی باشد اما به هر حال مهاجران در کشور های ثانی باید چالش ها و یک تعداد مشکلات را متقبل شوند، چه رسد اینکه کشور مبداء نزد مردم کشور های جهان از نام و شهرت خوب برخورداد نباشد، در این صورت زندگی در کشور های ثانی بیشتر چالشزا و دشوار میشود.

مهاجر اگر چه افکار و کردار نیک هم داشته باشد مردم به او از دید حقارت نگاه میکنند، نام بد قوم، قبلیه یا مملکت که شما از آن می آید تا مدت ها با شما باقی می ماند و باید عواقب آن را با خود حمل کنید.
هرچند مهاجر و مهاجرت عمل و حرکت شناخته شده بین المللی است و حتی اتباع کشور های که بهترین فرصت های شغلی و اجتماعی را در اختیار خود دارند، اما باز هم تعداد از این شهروندان برای ایجاد تغیرات مثبت و یا دست رسی به سهولت های بیشتر برای تداوم زندگی خود و خانواده های شان، راه مهاجرت را به پیش می گیرند و از کشور مبدا به کشور های دیگرهجرت میکنند و در کشور های دوم یا مقصد ابتدا به عنوان مهاجر بعدا میتوانند بعد از مدتی شهروند شوند و به خاطر آرام و آسوده به زندگی خود ادامه دهند.

اما افغانستانی های که در طول چند قرن گذشته دست خوش تحولات ناخواسته و قربانی سیاست های پوچ و ناسنجیده شده چند رهبر خایین و منفعت جو شده اند در هیچ کشور دنیا نمیتوانند آرامش روحی و آسایش های اجتماعی را از آن خود سازند چون نام زشت دهشت گرد و ماجرا جو با آنان همراه است، به خصوص در کشور های چون ایران، پاکستان، ترکیه و و و…

اگر از حقیقت نگذریم در بعضی از موارد لقب ماجرا جو و دهشت گرد به تعداد از افغانستانی ها صدق میکند، چون تعداد از اینها در هرکجای که بروند و در هر محیط که زندگی کنند نمیتوانند زشتی ها و افکار پوچ و غیر انسانی که در طول عمر با خود حمل کرده اند را کنار بگذارند و با محیط های انسانی سازگاری پیدا کنند، مثال های واضیح این را میتوانیم از اخبار روزمره کشور های میزبان بدست بیاوریم.

افغانستانی بودن شاید شرف بزرگ باشد اما نه برای مردم دنیا!
افغانستانی بودن نزد مردم دنیا یعنی دهشت گرد، انسان ستیز و ماجرا جو، شاید شما در یکی از خانواده های با اوصاف نیکو، کردار و پندار خیربه دنیا آمده باشید اما فرقی نمیکند تنها چیز که برای مردم کشور میزبان مهم است این که شما افغانستانی هستید و از افغانستان آمده اید والله اگر شما کاملن بر خلاف اعمال زشت و فرهنگ های تشنج آمیز باشید، اگرچه شما بخاطر عدم پذیرش فرهنگ های وهشت و جنگ مجبور به ترک وطن زادگاه تان شده باشید، دنیا در قبال شما قضاوت دور از حقیقت خواهند داشت.

شما نمیتوانید برای اثبات نیت و افکار نیک تان نزد تمامی مردم دنیا بروید و برای اثبات خود با آنها هم کلام شوید چون این ناممکن است، اما آیا ذهنیت مردم در خصوص افغانستان واقعیت دارد آیا افغانستانی ها واقعا مردم بد و ماجرا جوی هستند؟

با آنکه اقوام و اشخاص با شرف و با وجدان در افغانستان زندگی میکنند که قربانی اعمال و افکار غیر انسانی یک مشت انسان های بی شرف و بی وجدان شده اند، اما برداشت مردم دنیا شاید هم در قبال افغانستانی ها غیر واقعی نباشد، چون از مدتهاست که تعداد از وطن فروشان خود فروخته و نا انسان بر ملت با شرف و غیور افغانستان حکومت میکنند و از احساسات و نادانی تعداد از جوانان برای تطبیق پروژه های کوتاه مدت و دراز مدت منافقین ملی و بین المللی استفاده سوء کرده اند و این روند تا هنوز جریان دارد.

طالبان شاید یکی از این پروژه ها باشد ورنه هیچ عقلی سلیمی و هیچ زاده انسانی افکار و کردار طالبانی را نمیتواند بپذیرد چه رسد به آنکه این افکار و اعمال را به مرحله اجرا بگذارد و حقوق میلیون ها انسان بی گناه و بی دفاع را ظالمانه زیر پا کند.

دنیا و کشور های میزبان مهاجران افغانستانی نباید فراموش کنند که در افغانستان میلیون ها انسان زندگی میکنند و همه یکسان نیستند در بیست سال گذشته زن و مرد افغانستانی در کنار هم برای بهبود وضعیت انسانی در افغانستان تلاش کردند اما پروژه طالب دست آورد های دو دهه گذشته را به خاک کشاند و وضعیت انسانی را به قهقرا کشاند، مردم دنیا به خصوص کشور های میزبان مهاجرین نباید به دلیل حضور چند نا انسان بدوی تمام افغانستانی ها را قضاوت کنند.

About Peshgo News

Check Also

حمله انتحاری در ولایت هلمند

یک حمله کننده انتحاری خودش را در مرکز ولسوالی گرشک ولایت هلمند منفجر ساخت. خبرگزاری …