جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / سوی استفاده از پول های کمک شده توسط دو نهاد حامی ژورنالیستان افغانستان!

سوی استفاده از پول های کمک شده توسط دو نهاد حامی ژورنالیستان افغانستان!

در حالیکه تا هنوز سوی استفاده از ده هزار یورو پول های کمک شده خبرنگاران توسط دو نهاد حامی ژورنالیستان افغانستان روشن نگردیده است مبلع ۶۳ هزار یوروی دیگر نیز توسط همین دو نهاد دفاع از خبرنگاران غیب گردیده است!

خبرگزاری پیشگو: امروز دو شنبه مرخ ۱۴ سنبه ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، شماری از خبرنگاران افغانستان در مورد خیف و میل شدن ده ها هزار یورو پول های کمک شده جامعه رسانه‌ی بین المللی ادعا های مشابه ی نموده اند اما دو نهاد های که تمامی رسانه ها و خبرنگاران افغانستان را به گروه خود گرفته اند از این پول ها ابراز بی خبری نموده اند.

در حالیکه غوغای حیف و میل ۲۰ هزار یورو پول های کمکی فدراسیون جهانی ژورنالیستان به خبرنگاران نیازمند افغانستان که از طریق انجمن ‌ژورنالیستان آزاد و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان صورت گرفته است پایان نیافته است که نماینده دایمی فدراسیون جهانی خبرنگاران افغانستان و یا آی ایف جی از کمک ۶۳ هزار یورو دیگری به این نهاد ها سخنی به میان آورد که تا هنوز این پول ها هیچگاهی نه تنها به خبرنگاران افغانستان توزیع نشده است و نه گاهی در مورد این کمک ها به خبرنگاران نیازمند گفته شده است.

صفی الله تهذیب نماینده و عضو دایمی انجمن ژورنالیستان بریتانیا که به تازگی به کابل آمده است در جمعی از خبرنگاران از کگمک ۶۳ هزار یورو از بودیجه این انجم برای خبرنگاران نیازمند افغانستان سخنی به میان اورد.

آقای تهذیب گفته است که این انجمن مبلغ یاد شده را به دو نهاد مدافع حقوق خبرنگاران افغانستان جهت کمک به خبرنگاران نیازمند سپرده است.

اما خبرنگاران میگویند که این دو نهان مدافع حقوق خبرنگاران خود به مانند دزدان عمل کرده و نه تنها ۶۳ هزار که تازه از آن پرده برداشته شده است در گذشته نیز پول های کمک شده خبرنگاران را حیف و میل نموده اند.

انجمن ژورنالیستان و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دو نهادی از سقوط افغانستان در میان خبرنگاران افغانستان به عنوان مدافع اصلی حقوق خبرنگاران یاد میگردد متاسفانه که بیشترین حیف و میل پول ها نیز بنام خبرنگاران از ادرس همین دو نهاد صورت گرفته است.

شماری از خبرنگاران که نمیخواهند نام شان در گزارش ذکر گردد به خبرگزاری پیشگو میگویند که این دو نهاد در همکاری با نمایندگان ولایت خود پول های زیادی را حیف و میل کرده اند آنهم بدون اینکه خبرنگاران اطلاعی از آن پیدا کنند.

یکی از خبرنگاران گکه نمیخواهد نام وی در این گزار ذکر گردد میگوید که انجمن ژورنالیستان افغانستان بنام خبرنگار افراد خیالی در در همکاری با نمایندگان ولایتی خود بنام خبرنگار به نهاد های بین المللی خبرنگاران معرفی کرده است و بعد از آنان پول دریافت نموده و آن پول ها را در میان اعضای خود تقسیم نموده اند.

همچنان این انجمن بنام آسیب رسیدگی به رادیو سرحدی در ولایت غور در همکاری با نماینده ولایتی خود مبلغ ۲۰ هزار دالر را حیف و میل نموده است.

در حالیکه بارها علیه این دو نهاد ادعاهای حیف و میل پول صورت گرفته است ولی هیچگاهی این نهاد ها دلایلی قانع کننده ی برای خبرنگاران ارایه نکرده است.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …