Home / اجتماعی / خبرنگاران کابل؛ نهاد های دفاع از خبرنگاران را به رسمیت نمی شناسیم!

خبرنگاران کابل؛ نهاد های دفاع از خبرنگاران را به رسمیت نمی شناسیم!

شماری از خبرنگاران طی یک حرکت دادخواهانه‌ی نهاد‌های دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را در کابل ملغا قرار داده گفته اند که بعد از این نهاد های مدافع حقوقو خبرنگاران نزد آنان هیچگومخ رسمیتی ندارد.

این خبرنگاران دیروز چهار شنبه مورخ ۱۱ جوزای ۱۴۰۱ هجری خورشیدی در جریان یک نشست خبری بیان داشتند که به نسبت سوی استفاده از نام خبرنگاران و انتقال افراد غیر خبرنگار به نام خبرنگاران به بیرون از کشور در پروسه انتقال، خبرنگاران افغانستان تصمیم گرفتند تا این نهاد های زیر نام نهاد های دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها را دیگر به رسمیت نشناخته و خود با ساختن تیم های جداگانه بعد از این از حقوق خود فاع خواهد کردند.

پیش از این سند های در رسانه های جمعی به دست نشر سپرده شده بود که شواری ژورنالیستان و انجمن آزادار خبرنگاران افغانستان افراد زیادی را به نام خبرنگار به دونر ها و کشور های مختلف معرفی نموده بودند تا بنام خبرنگاران زیر تهدید به کشور های اروپا و امریکا انتقال داده شود.

آخرین مورد آن نشر یک مکتوبی از سوی انجمن آزاد ژورنالیستان بود که شش تن از افراد غیر مسلکی را به نام خبرنگار به اتحادیه خبرنگاران پاکستان معرفی نموده بودند تا از طریق آن کشور به اروپا منتقل گردند که با موجی از واکنش های خبرنگاران در داخل افغانستان برابر شد.

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …