یکشنبه , می 28 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / جنبش چهارده صد؛ محمد اشرف غنی باید کنار برود و شناسنامه برقی توقف داده شود!

جنبش چهارده صد؛ محمد اشرف غنی باید کنار برود و شناسنامه برقی توقف داده شود!

قبل از ظهر امروز صدها تن از جوانان و فعالین مدنی که به شکل خودجوش جنبشی را تحت نام چهارده صد شکل داده اند در برابر مجلس نمایندگان اعتراض نموده و خواهان برکناری اشرف غنی و توقف توزیع شناس نامه های برقی شدند .

این شهروندان خودجوش که راه پیمایی شان را از چهار راهی علاوالدین از مربوطات حوزه ششم امنیتی آغاز کرده بودند تا درب پارلمان کشور رسیده و برای ساعتی دروازه پارلمان را بروی وکلای مجلس بستند و خواهان توقف شناسنامه های برقی، لغو تقسیم بندی اقوام کشور در این شناسنامه شدند.

تمیم شوفه ی یکی از اعضای این اعتراض مدنی به خبرگزاری پیشگو میگوید « هدف از این راه پیمایی ما لغو تصمیم و برنامه های احصایه مرکزی میباشد که در تبانی با حلقاتی درون ارگ میخواهند بین اقوام باهم برادر تنش های قومی را ایجاد نمایند و از طرف دیگر سه قوم بزرگی چون تاجیک، هزار و ازبیک را به اقوام خورد و کوچک تقسیم کردند که برای شهروندان کشور این قابل قبول نمیباشد»

ثناالحق سايف یکی دیگری از معترضین است که در مورد اعتراض امروز شان میگوید:« در شناس نامه های برقی سه قوم بزرگی چون تاجیک ازبیک و هزاره را به اقوام خورد تقسیم کردند و اگر پارچه سازی اقوام به نفع کشور است پس چرا قوم محترم پشتون که بیشتر از ۱۰۰ قوم دیگر در درون آن میباشد اصلا در مورد آن چیزی گفته نشده است که این تصمیم خود نشاندهنده قومپرستی سران حکومت چون محمد اشرف غنی میباشد به همین دلیل ما اولا توقف سریع این شناسنامه را میخواهیم و رییس جمهور که بین اقوام تعصبات را دامن میزند باید از قدرت کنار برود»

این معترضین با شعار های اشرف غنی کنار برو کنار برو، ماتوقف عاجل شناسنامه قومی میخواهیم، توزیع شناسنامه برقی باید مطابق مصوبه سال ۱۳۹۳ اجرا گردد. ما همه افغان نیستیم، الی درب پارلمان راهپیمایی نمودند.

در اخیر این معترضان با خوانش قطعنامه ی پنج ماده ی در مقابل دروازه پارلمان اعتراضات شان را خاتمه بخشیده و گفتند از پارلمان کشور و حکومت با تعین ضرب لعجلی الی ۱۵ روز به خواست های شان رسیدگی نشود بعد از مدت معین دست به تظاهرات گسترده خواهد زدند.

گزارش – پرویز ظفرمل

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …