دوشنبه , مارس 27 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / چرا استاد دانشگاه کابل طالب افزایش خشونت ها است؟

چرا استاد دانشگاه کابل طالب افزایش خشونت ها است؟

تحلیل

نویسنده – نیلوفر مستعد

در شبکه های اجتماعی یک کلیپ تصویری مربوط به فیض محمد ځلاند استاد دانشگاه کابل دست به دست شد که در آن به آتش بس از سوی گروه طالبان مخالفت کرده است و آتش بس را به نفع گروه طالبان ندانسته از رهبران طالبان خواستار افزایش خشونت ها در افغانستان شده است.

نامبرده در جریان صحبت های خود می گوید، طالبان باید آتش بس نکند، طالبان باید بعضی مناطق را تصرف کنند و جنگ را شدت بخشید تا در مذاکرات قدرت شانرا ثابت کنند.

آدم حیران می میماند، که زلاند استاد دانشگاه کابل است، که از همین حکومت معاش و امتیازات میگیرد، اما به طالبان پیشنهاد تصرف شهرها را می کند و برایشان می گوید که از حکومت شهرها و میدان های هوایی را بگیرید.

اما شهرها و میدان های هوایی با کودتای سفید گرفته شده نمی تواند، مگر اینکه به جنگ بگیرد، مطلب و هدف آقای زلاند این است که به شهرها جنگ را بیاورید و مردم را بکشید، علت اش این را می گوید که رسانه ها با دولت است و هر روز در مورد شما تبلیغات و پروپاگاندا نشر و پخش می کند، نامبرده به صفت یک استاد از جریان خونریزی افغانها شرم نمی کند، مهمتر از همه این است که همین زلاند در رسانه صلح صدا میزند و در صفحه فیسبوک خود می نگارد که: یارب صلح و یارب آتش بس!

نامبرده ظاهر خود را فعال صلح خواهی معرفی می کند، اما چهره اصلی این شخص حال معلوم شد که در پشت پرده چقدر تشنه خون افغانها است.

نامبرده به عوض اینکه به عنوان یک استاد دانشگاه برای طالبان صدا و ناله افغانها را برساند که صلح و آتش بس کنید، برعکس از ادامه و افزایش خشونت ها برایشان می گوید، اما به طالبان این مشوره را نمی دهد که آتش بس مشروط باشد، در مدت آتش بس باید ادبیات صلح آمیز باشد، در میز های گرد از طالبان غیبت نشود، پروپاگاندا باشد و پیغام و کنایه ها نباشد.

زلاند به عنوان یک جوان و استاد دانشگاه باید طالبان را به نرمی دعوت می کرد و آنها را تشویق می کرد که فرصت پیش آمده برای صلح را از دست ندهند، اما این بدبختی افغانها است، که از یک مرجع علمی و آکادمیک یک جوان و استاد دانشگاه در افغانستان تروریزم سر برون میکند، و به ادامه جنگ تأکید دارد و از حالت فعلی افغانها شرم و حیا نمی کند، از حکومتی که امتیاز و معاش میگیرد حیا ندارد و از پول و بودجه حکومتی که برای تعلیم و تحصیل وی مصرف گردیده شرم و حیا نمی کند.

حالا روشن شد که این شخص بسیار مکار است، اما باز هم می گوید که این قصه پنج سال قبل در یک مجلس است، آقای زلاند مردم افغانستان را گوسفند فکر کرده است، پنج سال قبل هیچ قصه صلح مطرح نبود پس تو این خبر را به کدام آتش بس کرده یی؟ از طرفی هم پنج سال قبل خودت به دولت و اشرف غنی نعت خوانی میکردی در آن وقت میان تو و طالبان رفاقت نبود پس ما این صحبت هایت را به کدام دلیل قدیمی بدانیم؟

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …