سه‌شنبه , اکتبر 3 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / کار اسفالت سرک تانک لوگر الی چهل دختران آغاز گردید

کار اسفالت سرک تانک لوگر الی چهل دختران آغاز گردید

کابل

وزارت فواید عامه از آسفالت یک جاده در شهر کابل خبر داده است .


محمد اشرف حق شناس « معاون سخنگوی وزارت فوایدعامه  با تاید  این خبر به خبر گزاری پیشگو میگوید:بخش اول سرک تانک لوگرالی جاده چهل دختران از منارنجات یا بالاحصار کابل آغاز و به ترتیب از مناطق قلعچه، بینی حصار و ده یعقوب عبور نموده الی ساحه سیاه بینی امتداد می یابد، که دارای ۷ کیلومتر طول، ۶۰ متر عرض، دوسرک اساسی هریک با عرض ۱۲ متر، دو سرک فرعی با عرض های ۸.۵ متر، سه گلدان به عرض ۳.۶ و ۴ متر، دو پیاده رو با عرض ۳ متر، ۱۸ پایه پلچک به اندازه های مختلف، ۷ کیلومتر دیوار استنادی به دو طرف سرک، ۳.۲۹۰ کیلومتر کانال و ۸.۸۳۸ کیلومتر جویچه های کانکریتی می باشد.


به گفته آقای حق شناس، پروژه متذکره به قیمت بیشتر از دو میلیارد افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد و کار اسفالت و‌قیر ریزی آن عملا آغاز شده و از سوی دولت افغانستان تمویل می گردد.

همچنان آقای حق شناس می افزاید: این پروژه یکی از دهلیزهای مهم اقتصادی کشور بوده، که شهر کابل را به ولایات جنوب شرق وصل میکند و از لحاظ اجتماعی یکی از پروژه های مهم و ملی میباشد که با تطبیق آن ازدحام ترافیکی کاهش یافته و سهولت های ترانسپورتی فراهم می شود.

گزارش « نظیفه احمدی »

About Peshgo News

Check Also

درد و اندوه دو دختر های افغانستانی بعد از حاکمیت گروه ترورستی طالبان

این داستان پر درد و علم ناک یکی از هزاران داستانی است که حکایات دختران …