پنج‌شنبه , سپتامبر 21 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / مخالفت شدید مجلس نمایندگان با معرفی سر پرست وزرای دو تابیعته

مخالفت شدید مجلس نمایندگان با معرفی سر پرست وزرای دو تابیعته

کابل

اسناد تمامی نامزد وزرای پیشنهادی حکومت برای گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه شورای ملی به گونه جدی بررسی خواهد شد!


دفتر مطبوعات ولسی جرگه نگاشته است: بربنیاد هدایت محترم الحاج ” میررحمن رحمانی ” رئیس ولسی جرگه شورای ملی، مبتنی به ماده‌ی ۷۸ اصول وظایف داخلی مجلس، پنج کمیسیون تحت ریاست رئیس ولسی جرگه – که مشمول کمیسیون‌های امور فرهنگی، امنیت داخلی، امور بین المللی، عدلی و قضایی و تفتیش مرکزی می‌شود، هرکدام در بخش خود، اسناد ارائه شده نامزد وزیران و معیار های لازم قانونی آنان را بررسی نموده، پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های مربوط به رئیس مجلس، اعضای مجلس در مورد دادنِ رأی اعتماد به نامزد وزیران تصمیم خواهند گرفت.

قابل یاددهانی‌ست که کمیسیون امنیت داخلی تذکره‌ی تابعیت و سن، کمیسیون امور بین‌المللی موضوع دو تابعیته بودن، کمیسیون امور عدلی و قضایی موارد و سوابق جرمی و جنایی، کمیسیون تفتیش مرکزی مسایل مالیاتی و باقی‌داری و کمیسیون امور دینی و فرهنگی مسایل مربوط به اسناد تحصیلی نامزد وزیران و دیگر اسناد ارائه شده‌ی آنان را به گونه‌ی جدی و دقیق بررسی نموده، پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های یاد شده به رئیس مجلس، در صورتی‌که نامزد وزیران با اسناد کامل و معیار های لازم از این مرحله عبور نمایند، وارد مرحله‌ی رأی گیری اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی می شوند.

در این خبرنامه همچنان آمده است، خواست اعضای ولسی جرگه شورای ملی از حکومت این است که به زود ترین فرصت ممکن نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید تا پس از تکمیل روند معرفی اعضای کابینه ،به نگرانی های موجود از ادامه سرپرستی ها در ادارات و وزارت خانه ها نقطه پایان گذاشته شود.

روبینا امینی

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …