چهارشنبه , می 31 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / بازداشت یک فرمانده مسلح غیر مسوول، و آزاد سازی یک دختر خانم از نزدشان

بازداشت یک فرمانده مسلح غیر مسوول، و آزاد سازی یک دختر خانم از نزدشان

تخار

یک باندگروپ مسلح غیرمسول باسلاح وتجهیزات شان ازسوی پولیس تخار بازداشت شدند!


سمونوال سیدمعراج الدین سادات فرمانده امنیه تخار با تاید این مطلب میگوید، نیروهای مشترک امنیتی اعم ازپولیس ملی، پولیس قطعه خاص، امنیت ملی و ارتش ملی وکارمندان مدیریت عمومی مبارزه باجرایم جنایی، طی راه اندازی یک عملیاتی درساحه پیرکنده کاو ولسوالی فرخار، یک باند گروپ مسلح غیرمسول که درقضایای قتل، سرقت های مسلحانه، باج گیری رهزنی ، چوروچپاول وآزارواذیت مردم متهم وتحت پیگرد قرارداشتند را بازداشت نمودند.

درنتیجه درگیری میان این گروه مسلح ونیروهای امنیتی، اسامی سید مجتبی ولد سیدقاسم کشته شده وبشمول یک زخمی(۶) تن دیگرشان دستگیرگردید.

ازنزد بازداشت شده گان یک قبضه راکت انداز، یکمیل سلاح پیکاه، چهارمیل کلاشنکوف ویکمقدار مهمات مختلف النوع نیز بدست آمد.


درهمین حال یک دخترخانم جوان بنام ارمغان بنت عبدالرزاق باشنده ولایت کابل که توسط مجتبی نام اختطاف و نگهداری میشد ازچنگ آنها نجات داده شد.
افراد دستگیرشده بازداشت وقضیه تحت بررسی بیشتر پولیس مبارزه باجرایم جنایی قوماندانی امنیه تخار قراردارد.

گزارش – روبینا امینی

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …