یکشنبه , می 28 2023
enfa
Breaking News
Home / Covid -19 / یک نهاد مدنی: اطفال را برای نظارت از پروسه توزیع نان خشک استخدام نموده است.

یک نهاد مدنی: اطفال را برای نظارت از پروسه توزیع نان خشک استخدام نموده است.

کابل

با آغاز برنامه حمایت حکومت از خانواده ها و توزیع نان خشک برای نیازمندان یک تعداد از افراد و نهاد ها از این پروسه سوی استفاده را نیز آغاز کردند .

یکی از این نهاد ها نهاد اجتماعی نوین افغانستان است که به گفته مسولین جامعه مدنی این نهاد تا هنوز نه تنها از طریق وزارت عدلیه سند فعالیت بدست ندارد بلکه اطفال کم سن و سال را نیز بنام فعالین مدنی خواسته اند تا برای نظارت از پورسه توریع نان خشک به شهرداری معرفی نمایند.

در همین حال سند های که به خبرگزاری پیشگو رسیده است  نشان میدهد که یک نهاد اجتماعی مدنی تعداد اطفال زیر سن را بنام فعالین مدنی به شهرداری معرفی نموده است تا از طریق شهرداری برای نظارت از توزیع نان خشک در چندین ناحیه گماشته شوند.

با تماس های زیادی موفق نشدیم تا نظریات شهرداری کابل را داشته باشیم .

در همین حال شهرام رحمانی ریس سازمان سبز و معاون کمیته نظارت نانوایی در شهرداری کابل میگوید: همانگونه که نظارت از برنامه ها و پروسه های ملی حق هر شهروند این کشور شمرده میشود ولی نه اینکه در این زمانی که ویروس کرونا هر روز بیشتر از دیروز از مردم قربانی میگیرند و اطقال را در خطر مواجه بسازیم  و این کارت ها از سوی یکی از نهاد های که تا کنون در وزارت عدلیه به ثبت هم نرسیده یعنی فاقد جواز فعالیت میباشد به شهرداری کابل معرفی گردیده است، اما این کارت ها از سوی شهرداری کابل دوباره رد شده است زیرا اکثریت این افرادی که برای شان کارت توزیع گردیده و به شهرداری معرفی شدند اطفال هستند و نظر به قانون جمهوری اسلامی افغانستان، برای اطفال الی تکمیل سن قانونی اجازه کار و فعالیت در اجتماع داده نمیشود و اینگونه نهاد های که خود سرانه کارت های نظارتی ترتیب کردند و در آن کارت ها شماره های تماس خود را هم نگاشته اند به نطرم تنها برای شهرت طلبی و استفاده سو از این پروسه چیز دیگری نیست و باید دولت و حکومت این موارد را برسی نموده با اینگونه افراد برخورد قانونی نمایند.

از سوی هم ناصر مهری سخنگوی مقام ولایت کابل به خبرگزاری پیشگو میگوید: برای اطفال هرگز اجازه کارهای شاقه و یا رضاکارانه داده نمیشود، و همچنان اگر کدام نهادی و یا هم اداره ی اطفال را در اینگونه وظایف بگمارند با آنان برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت .

با تلاش های زیادی که نمودیم هیچگونه ادرس و یا شماره تماس فعال از این نهاد بدست آورده نتوانستیم .

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …