Home / افغانستان / همه اعضای شورای کویته ازبین رفتند

همه اعضای شورای کویته ازبین رفتند

پاکستان – پیشگو

بر بنیاد گزارشات رسیده از شهر کویته پاکستان، در نتیجه یک انفجار ماین از قبل جاسازی شده همه عضای شورای کویته ازبین رفتند

منابع از شهر کویته ی پاکستان میگوید که این رویداد در منطقه ی مینا چوک شهر کویته در منزل حافظ مجید، یکی از رهبران ارشد گروه  تروریستی طالبان اتفاق افتاده است.

بنابر گزارشات رسیده: در این رویداد تمامی اعضای رهبری شورای کویته از بین رفته اند و تا هنوز مسؤولیت این رویداد را گروهی به دوش نگرفته و طالبان نیز تاکنون  در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.

About Peshgo News

Check Also

نا امنی غذایی ۱۹ میلیون انسان را در افغانستان تهدید میکند!

حدود ۱۹ میلیون تَن در افغانستان با ناامنی غذایی رو‌به‌رو خواهند شد تصویر آرشیف بنیاد …