Home / اجتماعی / اشتراک افغانستان در مجمع عمومی گردشگری

اشتراک افغانستان در مجمع عمومی گردشگری

روسیه – پیشگو

دعوت افغانستان در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در روسیه

آژانس دولتی گردشگری روسیه و سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد توافقنامه برگزاری ۲۳ مین مجمع عمومی این سازمان در شهر سانکت پترزبورگ، به امضا رسانیدند.

به نقل از خبرنامه آژانس دولتی گردشگری روسیه، آژانس مذکور با سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO) با امضای یک توافقنامه در باکو، از برگزاری بزرگترین رویداد جهان در بخش گردشگری از تاریخ ۹ الی ۱۳ سپتمبر ۲۰۱۹ در شهر سانکت پترزبورگ روسیه خبر دادند.

کمیته برگزاری این مجمع همچنان به حکومت افغانستان دعوتنامه جهت اشتراک هیئت از افغانستان در این مجمع، فرستاده است.

About Peshgo News

Check Also

شش زمین لرزه امروز در کشور ایران رخ داده است!

به دنبال دو زلزله شدید در سه روز گذشته در استان های پکتیا و خوست …