دوشنبه , مارس 27 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / حماسه های کشور نباید نادیده گرفته شود

حماسه های کشور نباید نادیده گرفته شود

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی
نهاد های زنان برای تحول و توسعه، قانونمندی رسانه ها و ریاست سازمان زیست کابل از صدومین سالیاد استقلال کشور یاد بود نمودند.


وزیر “انیس” از اشتراک کننده ای این برنامه این روز را حاصل جان فشانی قهرمانان آن زمان دانسته، اما می گوید، ما نتوانستیم بشکل درست از این آزادی استفاده نمایم.” صد سال از حاصل، آزادی می گذرد اما حکومت های گذشته و فعلی نتوانستند، از آزادی کشور استفاده درست نمایند، وما هنوز شاهد جنگ در وبدبختی در کشور استیم”

بانو عنقا “دانش” عضوی نهاد زنان در توسعه و تحول، هر چند آزادی کشور را پر دست آورد می داند، اما از حضور قدرت های بزرگ را بعداز استقلال تاسف بار می داند.
“این درست است، که استقلال گرفته شده، اما بعداز امان الله خان مردم افغانستان باز هم شاهد جنگ بودند، که می توانیم از شکست روسیه در خاک کشور یاد آوری نمایم”
سید داوود “یعقوبی” رئیس قانونمندی رسانه ها با انتقاد از شهروندان کشور می گوید، از امان الله خان در کشور بشکل درست احترام ویاد بود نمی شود ما شاهد استیم که در کشور های مختلف کسانی که استقلال آن کشور گرفته اند؛ از احترام خوبی بر خوردار است، اما بدبختانه از شاه امان الله خان چنین یاد بودی از سوی تمام اقوام کشور نمی شود”
آقای یعقوبی می گوید، از استقلال کشور بخاطر حادثه اخیر بشکل درست، تجلیل نگردید، به امید روزی که ما شاهد جنگ در کشور نباشیم، و بتوانیم از این روز بدرستی تجلیل نمایم.

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …