چهارشنبه , می 31 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / استفاده از دانش آموزان برای پذیرایی مهمانان ممنوع شد

استفاده از دانش آموزان برای پذیرایی مهمانان ممنوع شد

کابل – پیشگو

وزارت معارف میگوید: استفاده از دانش آموزانِ مکاتب در محافل پذیرایی از مهانان داخلی و خارجی و کارزارهای انتخاباتی ممنوع است .

استفاده از دانش آموزان مکتب در محافلِ پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی جداً ممنوع است و‌ به هیچ فردی حقیقی و حقوقی اجازه داده نخواهد شد تا از شاگردانِ مکتب در تبلیغات، تظاهرات و گردهمایی ها مشمول کازار های انتخا باتی استفاده نمایند .

نوریه نزهت نادری سخنگوی وزارت معارف میگوید: این تصمیم با توجه به وضعیت امنیتی کشور به هدف جلوگیری از وارد شدن آسیب های جسمی و روحی به شاگردانِ مکاتب  حفظ بی طرفی و عدم دخیل ساختن معارف در مسایل سیاسی اتخاذ شده است .

طبق این تصمیم، اشتراک شاگردان در مراسم استقبال و پذیرایی از مقامات (مشمول وزیر معارف) با اصول و مکلفیت های آموزشی در مغایرت قرار دارد.

از سویی هم وادار ساختن شاگردان برای شرکت در همچو مراسم باعث خدشه دار شدن روحیه شخصیتی شاگردان شده و سبب میگردد تا احساس حقارت به آنان دست دهد.

هم چنان این مسله سبب خواهد شد تا فرصت های درسی شاگردان به هدر رفته و تطبیق نصاب درسی با چالش روبرو شود‌ .

به تمامی ریاست های معارف مرکز و ولایات هدایت داده شده است تا موارد یادشده را رعایت نمایند .

همچنان به کفته خانم نزهت: وزارت معارف با متخلفین این دستور، برخورد جدی خواهد نمود.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …