Home / افغانستان / پولیس سمنگان سه تن را به اتهام جرایم جنایی باز داشت کرد

پولیس سمنگان سه تن را به اتهام جرایم جنایی باز داشت کرد

سمنگان – پیشگو

منسوبین فرماندهی پولیس سمنگان دو تن را به اتهام‌ مجروحیت دو مرد از مرکز شهر ایبک و ولسوالی خرم وسارباغ این ولایت بازداشت کردند.

هم چنان منسوبین پولیس قوماندانی امنیه ولایت سمنگان یک جوان را به اتهام سرقت یک عراده موتر سایکل از مرکز شهر ایبک بازداشت کرده است.

این افراد پس از بازپرسی ها به نهاد های عدلی و قضایی معرفی می شوند.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …