Home / افغانستان / سه تن به اتهام قتل در سمنگان بازداشت شدند

سه تن به اتهام قتل در سمنگان بازداشت شدند

سمنگان – پیشگو

دو تن به اتهام قتل یک مرد و یک تن در پیوند به قتل یک خانم در ولایت سمنگان بازداشت شد.

دفتر رسانه های پولیس سمنگان با پخش خبرنامه ای میگوید: یک مرد بالای خرمن گندم در گزه ملا مکرم مرکز شهرایبک به ضرب داس به قتل میرسد که سرانجام دو تن به اتهام قتل این مرد از سوی منسوبین مدیریت مبارزه با جرائم جنایی فرماندهی پولیس سمنگان بازداشت شدند.

در این خبرنامه همچنان آمده است: پس از قتل این مرد، یک جوان ۱۷ ساله یک خانم را به ضرب چاقو به قتل می رساند؛ فرد متهم از سوی پولیس این ولایت باز داشت می شود و در تحقیقات مقدماتی به جرم خویش اعتراف کرده است.

علت و انگیزه این دو رویداد خصومت های شخصی و فامیلی عنوان شده است.

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …