جمعه , دسامبر 1 2023
enfa
Home / اجتماعی / راه پیمایی معلولین در شهر ﻫﺮاﺕ

راه پیمایی معلولین در شهر ﻫﺮاﺕ

ﻫﺮاﺕ – پیشگو

گزارش « محمد رحیم ملکزی »

شماری ازمعلولین درواکنش به تخریب پارکینگ های کنارجاده راه پیمایی نمودند


این معلولین میگویند ازپول های بدست آمده این پارکینگ ها، نفقه فامیل شان را تاءمین مینمودند که به گفته آنان بااین اقدام دولت شماری از معلولین بابیکاری ومشکلات اقتصادی مواجه گردیده اند.

آنها این اقدام دولت را تقبیح نموده وخواهان فراهم سازی زمینه کار برای شان هستند عبدالولی یکتن ازمعترضین درمورد به خبرگزاری پیشگو میگوید: نفقه بدوش خانواده هفت نفری است وباتخریب این پارکینگ بامشکلات زیادی مواجه شده است اوگفت”دولت بجای اینکه برای ملت مظلوم ومعلولین کارایجاد کند کار وروزی آنان را ازآنان گرفته ومعلولان را به تگدی مجبور میکنند.

وی حکومت را به ظلم واستبداد متهم میکند ومیگوید همیشه بالای مظلومین ومعلولین ظلم صورت گرفته وحقوق شان پامال گردیده است.


بصیراحمد یکتن دگر ازمعلولین معترض که دراین راه پیمایی اشتراک دارد میگوید که روزانه دو الی سه صد افغانی ازاین پارکینگ بدست میآورد وتاحدی ضروریات روزمره فامیلم را مرفوع میکرد که اکنون بابرداشتند این پارکینگ ها بامشکلات فراوانی مواجه گردیده است.

درهمین حال مسوولان ادارات مربوطه درهرات هدف از برداشتن این پارکینگ هارا تنظیم شهر، فراهم سازی سهولت برای شهروندان وجلوگیری ازازدحام عنوان میکنند ومی افزایند که دولت میخواهد بااین اقدام مشکلات موجود درعرصه ازدحام درشهر هرات مرفوع گردد.


عبدالرحیم مرادی مسوول تنظیم ترانسپورت شهرداری هرات به خبرگزاری پیشگو دراین مورد میگوید که شهرداری هرات تلاش دارد برای سهولت به شهروندان پارکینگ های معیاری را اعمارکرده وپارکینگهای غیرمعیاری وخودسرا برچیده شود.

آقای مرادی میگوید که این اقدام را به خواست ودستور مقام ولایت هرات انجام داده‌اند که درزمینه مکتوب رسمی ازمقام ولایت را دریافت نموده اند.


مقامهای مقام ولایت هرات نیز هدف ازاین اقدام را جلوگیری ازازدحام وایجاد نظم درشهرمیگویند، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات درمورد به خبرگزاری پیشگو گفت”ازسوی والی ولایت هرات به مسوولان مربوطه شهرداری این ولایت همواره جهت ایجاد سهولت ونظم درشهر دستوراتی داده شده واین اقدام هم بهمین منظور صورت گرفته است .


این درحالیست که شهروندان هرات همواره ازایجاد پارکینگ های خودسر انتقاد میکنند که به گفته آنان اینگونه پارکینگ ها نظم شهر را برهم زده وسبب اذیت مردم میگردد و آنها این اقدام دولت را که بخاطر برداشتن چنین پارکینگ های خودسر برداشته ستایش میکنند.

About Peshgo News

Check Also

جبهه بسیج ملی؛ ۵ طالب را در ارزگان کشتیم

جبهه بسیج ملی میگوید که شب گذشته ۵ طالب ترورست را در ولایت ارزگان کشته …