کابل – پیشگو

گزارش – رحیم ملکزی

پولیس فرماندهی هرات میگوید:  این شخص که باشنده شهر هرات می‌باشد، چند روز قبل یکعراده موتر تیزرفتار مربوط یکی از شهروندان را از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات بسرقت برده و به ولسوالی غوریان منتقل نموده بود، با تلاش پرسونل پولیس حوزه ششم امنیتی و همکاری فرماندهی امنیه ولسوالی غوریان، فرد سارق همراه با عراده مسروقه از مربوطات ولسوالی غوریان بازداشت شد.

این شخص بازداشت شده تحت نظارت قرار گرفته و عراده متذکره به رویت اسناد قانونی به مالک آن تسلیم داده شد.

قابل ذکر است که سرقت های مسلحانه درولایت هرات نگرانی های جدی باشندگان این ولایت را برانگیخته ودر اکثر موارد دزدان بخاطر پنهان ماندن هویت شان دست به کشتار مردم میزنند

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …