یکشنبه , می 28 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / روایت تلخ سرنوشت یک زن در درزاب!

روایت تلخ سرنوشت یک زن در درزاب!

نویسنده – نیلوفر مستعد

هرگاه تاریخ معاصر افغانستان به ویژه ۳ دهه پسین را مرور نماییم مملو از انواع فجایعی است که واقعاً تکاندهنده می باشد اما آنچه تکان دهنده تر می باشد استمرار این فجایع از سوی کسانی است که زیر چتر اسلام هنوز هم دست به انواع خشونت می زنند.

تصویر ارشیف از جوزجان

در تازه ترین مورد خبر تکانده ای مبنی بر تجاوز و سپس به قتل رساندن یک زن از سوی طالبان خواندم که سراپا وجودم مشبوع از درد شد.

گروه بی رحم طالبان یک دختر‌خانم ۱۶ ساله ‌را به اسم آی‌مامه، در ولسوالی درزاب جوزجان بی‌رحمانه به شهادت رساندند.

والی ولایت جوزجان همراه با مسئولین درجه یک امنیتی با یک کاروان‌بزرگ جهت‌بررسی وضعیت‌عمومی عازم ولسوالی قوشتپه‌شدند. در قریه نوآباد قوشتپه زن و مرد، پیر و جوان و اطفال تحت‌ شعار (مرگ به‌ طالب ما صلح و عدالت می خواهیم) مسیر راه را به روی عابرین مسدود کرده بودند.

باشندگان ولسوالی ادعا داشته که طالب در کنار جنایت های بشری شان یک جنایت غیر انسانی و اسلامی دیگر را انجام دادند که دختر خانمی را به اسم آی مامه همراه با فامیلش، دو نیم ماه پیش با خود بردند بعد از تجاوز جنسی دو روز پیش وی را بی‌رحمانه شهید ساختن و جنازه آی‌مامه را هنوز به اقاربش تسلیم نکرده اند، آنها از طالبان‌خواهان آزادی پدر و مادر آی‌مامه و تسلیم دهی جنازه شان هستند و از اداره محلی و مرکزی خواهان همکاری شدند.

این جنایت پیشه های وحشی باید تقاص خون هزار ها دختر و و پسر این سرزمین را بدهند و جامعه جهانی نیز اینها را نه به عنوان یک جریان سیاسی بلکه به حیث یک گروه تروریستی بی احساس و بربری و غیر قابل اصلاح بشمارند.

این نخستین بار نیست که طالبان از دختران و پسران مردم بی دفاع و مظلوم استفاده سوء کرده و آنها را میکشند.

دین اسلام دین انسانیت، بخشش، مهربانی و عطوفت است که این گونه اعمال را شدیداً محکوم میکند و قتل نفس را بد ترین گناه دانسته و مستوجب بزرگترین عذاب میداند. این افراد باید به زودترین فرصت دستگیر شده و در پنجه قانون سپرده شوند و جزای شان چیزی جز قصاص نباید باشد.

والی جوزجان به آنها اطمینان سپرد که از طریق ریاست سره میاشت تلاش‌خواهد کرد؛ تا طالبان جنازه آی‌مامه را تسلیم بدهد، والی‌ولایت همراه با هیأت همراه شان بر خلاف طالبان در راستای آبادانی و مساعدت زمینه صلح در این سفر، هشت کیلومتر سرک جغل‌اندازی شده را به هزینه یازده و نیم‌ ملیون‌افغانی و ترمیم‌اساسی پل جرقدوق را به هزینه بیشتر از سه میلیون افغانی که بودجه آن از طرف وزارت فواید عامه پرداخت شده است افتتاح نموده از جریان کار مسجد جامع، وضعیت معارف، کلینک‌های صحی، مریضان، ادویه‌جات، نرخ و نوا و وضعیت‌عمومی شهر نظارت به عمل آورده برای شاگردان لوازم درسی کمک کرد.

والی‌ولایت جلسه فوق العاده‌ امنیتی را تدویر نموده، به ولسوال و باشندگان ولسوالی وعده اعمار یک باب مکتب دوازده صنفی را از امکانات دست داشته اداره محلی، آب آشامیدنی و انتقال برق را تا مرکز ولسوالی سپرد و از تمام پوسته‌ها و بیزهای مستقر در ولسوالی بازدیده نموده ساعت دست‌ خویش را به یک‌ سرباز قهرمان تحفه‌ داده ضمن مساعدت‌نقدی سربازان را فرزندان واقعی کشور عنوان کرد.

با این همه بدبختی که طالبان سد راه مردم ما ساخته اند روزنه های امید از این و آن طرف بسوی صلح و آبادی از آدرس حکومت مشروع افغانستان باز می گردد که حکم خاک بر چشم دشمنان این وطن را دارد.

به هر اندازه که ویران کنند ما میسازیم و هر چه بمیرانند ما زمینه زنده شدن را مساعد می کنیم و هر گز در برابر این گروه خونخوار سر خم نخواهم کرد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …