پنج‌شنبه , ژوئن 8 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / چرا دشمنی با جان و مال شهروندان؟

چرا دشمنی با جان و مال شهروندان؟

نویسنده – عارف نظری

این کینه توزی و خشم ورزی ایشان را به تناقض گویی و یاوه سرائی کشانده است که با عقل جور در نمی آید وباخرد سازگار نیست امواج کینه توزی آنان را بدانجا کشانده است که افسانه بی بنیاد و برهان پوچی را بهم بافند.

با توجه بدان گمان برند به راستی نادانی خنده آوری است لیکن خشم و کینه، انسان را به هر نوع حماقتی می کشانند ایشان گروهی هستند که علاوه از تعصب و نژاد گرایی زشتی که دارند، از آراء پراکنده و افکار پریشانی برخوردارند بدین سبب آنان بر رای واحدی جمع نمی گردند بر عهد و پیمانی پایدار نمی مانند و به دستاویزی چنگ نمی زنند از آنجا که نسبت به خود ونژاد خویش متعصب هستند با یکدیگر اتحاد ندارند و حتی پیمانهای درون گروهی همدیگر را نیز مراعات نمی دارند که در میان صف مسلمانان تفرقه و فتنه و غوغا و آشوب راه اندازند .

درهمه این امور عکس پیمان صلحی رفتار کردند که با مردم مسلمان افغانستان منعقد نموده بودند. علاوه از چنین حکمی، تاوان دیگری که باید متحمل شوند آن است که خداوند ایشان را به خواری و رسوایی در دنیا و عذاب و شکنجه بزرگ در آخرت تهدید می فرماید.  .

اساس دین خدا در همه کتابهای آسمانی و همه ادیان الهی یکی بیش نیست و آن هدایت و بشارت به دلهای مؤمنی است که برای دریافت آن باز می شوند وبه ندای فرمانش پاسخ می گویند این هم حقیقتی است که باید گفته شود و ابراز گردد.

شکی نیست نصوص قرآنی انس والفت به دل مومن می دهد، ودرهای دانش و معرفت را به روی او می گشاید ، والهام ها واحساس هایی بدو می بخشد که جز در پرتو ایمان به کسی دست نمی دهد . این است که مؤمن در قرآن ، هدایت را می یابد و در آن بشارت را می گوید و می جوید .

بدین سبب است که می بینیم قرآن این حقیقت را در مناسبات مختلفی تکرار می کند پیمانی که با شروط معینی با ایشان بسته بود و در آن راه مسالمت آمیز وصلح وصفای فیمابین را خواسته بود واز آنان می خواهد که عفو و جوانمردی پیشه گیرند تا خدا هر وقت که خواست فرمان خویش را صادر کند .

از راهی بروید که خدا برایتان برگزیده است، و پروردگار تان را پرستش کنید و در پیشگاه او نیکو کاریهای خویشتن را اندوخته نمائید..

گروه های افراطی و تروریستی به خصوص گروه طالبان و دشمنان دغل کهنه کار چرخی زده و پرچمهای جنگ را تغییر داده و جنگ را به نام جنگ عقیده اعلان نموده ، بلکه از ترس حماسه عقیده وجوشش ایمان مؤمنان مجاهد پرور مردم افغانستان، آتش جنگ را تحت واژه ها و نامهای دیگری شعله ور ساخته اند . آن را بنام سرزمین اشغال شده و کلماتی در این ردیف اعلان داشته اند . برای درهم شکستن کوه سخت و بر فلک کشیده افغانستان وارد جنگ شده و تا به حال هم بارها و بارها  بدان شاخ زده اند ، ولی نیروهای دلیر امنیتی کشور ایشان را با سر خونین و شاخ شکسته و پیکره پاره پاره بر گردانده است .

چون ایشان چیزهائی را پیشاپیش فرستاده اند وبه کارهای دست یازیده اند که برای شان امیدی به پاداش باقی نگذاشته است همیشه با مردم افغانستان در دشمنی بوده هرگز تصور یک افغانستان با صلح و صفا را نداشته مرتبط قضایای جدید و پلانهای  استخبارات کشورهای متخاصم راعملی نموده بخاطر خوشنودی دیگران هر روز این ملت مظلوم بی گناه را به قتل میرساند .

همچنان در مذاکرات صلح افغانستان خلاف منافع ملی کشور عمل نموده به نفع کشور های متخاصم در میز مذاکرات حضور بهم میرساند مطابق به میل آنان با تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت کسب نمودن سهم بیشتر مد نظر گرفتن منافع باداران شان به مجادله می پردازند و همیشه منافع آنها را دنبال کرده چنین عملکرد ایشان خلاف دساتیر شرعی و ملی بوده و همچنان آنان از عذاب الهی در امان نخواهد باقی ماند چنین کارهای ناشایستی که این گروه انجام می دهد در آخرت برای شان اندوخته گشته است، و خداوند از حال ستمکاران وآنچه می کنند باخبر است هر نوع چاره جوئی که با فطرت برخورد داشته باشد ودر راه خلاف گام بردارد،

پیروز و رستگار نمی گردد و ناپسند و بیسود بوده و پایدار وماندگار نمی ماند که باعث اصلاح و انحرافات و کژی ها گردد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …