پنج‌شنبه , ژوئن 8 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / اعتراض در پیوند به لغو اتحادیه‌های ترانسپورتی؛ هیچ موتری حرکت نخواهند کرد

اعتراض در پیوند به لغو اتحادیه‌های ترانسپورتی؛ هیچ موتری حرکت نخواهند کرد

شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان؛ در پیوند به اعتراض متوقف ساختن اتحادیه های ترانسپورتی به‌روز شنبه با دایر کردن شورایی متوقف کردن اتحادیه های ترانسپورتی را قبول نکرده و خواستار این شدند تا صدایشان به گوش سران حکومت برسد.

طلا محمد رییس شورای ترانسپورت زمینی افغانستان، رهبری جدید وزارت ترانسپورت کشور را ناقابل و بی‌تجربه خوانده و خواستار این شد تا اشخاص مسلکی و کار فهم در بست‌های این وزارت مقرر شوند.

او هم‌چنان در ادامه‌ی سخنان خویش به قانون جدید ترانسپورت و موضوع عواید اشاره نموده و گفت: رهبری جدید وزارت ترانسپورت، قانون جدید ترانسپورت  که قبل از دور اخیر مجالس پارلمان، در وزارت عدلیه آماده شده بود، را نمی پذیرد و رهبری جدید این وزارت مصوبه جدیدی را آماده کرده اند.

او در مورد لغو اتحادیه‌ها میگوید که مکتوب لغو اتحادیه ها تا زمانی که راه بدیل و مقرره برای تشکیل شرکت ها مد نظر گرفته نشده باشد و بدون مشوره اجرا شود، را قبول نخواهیم کرد. از سویی هم؛ وزارت ترانسپورت به اشخاص بی تجربه نباید اتکا کند و ما در برابر هر امر که مطابق قانون باشد آماده هستیم اما در مقابل اجراعات کورکورانه ایستادگی میکنیم و این معضله های پیش آمده بنابر گرفتن رشوه پیش آمده است.

رییس شورای ترانسپورت زمینی افغانستان در ادامه به موضوع عواید ترانسپورت اشاره نموده و گفت که این عواید به بهانه های مختلف از سوی مامورین موظف ترانسپورت حیف و میل شده و به خزانه دولت نمی رسد و ما حاضر هستیم عواید خود را به افتخار تحویل بدهیم.

او علاوه نمود که این وزارت عرضه خدمات را به کلی فراموش کرده در حالی که وضعیت ترانسپورتی در بنادر کشور و سرک ها وخیم می‌باشد و ما خواهان خدمات عملی هستیم در غیر آن؛ ما از دادن تکس انکار خواهیم کرد.

طلایی در ادامه‌ی سخنانش از وضعیت بد شاهراه ها یاد آور شد و گفت که از ترانسپورت ها به بهانه های مختلف پول اخذ میشود و کارکنان آن توسط پولیس زیر نام حربکی و محلی  لت‌کوب، چور و به قتل می رسند. او از سران خواست که بجای گماشتن مامورین، امنیت ایشان باید گرفته شود. طلایی در اخیر سخنان خویش گفت که اگر تا تاریخ ۱۴ ماه دلو به مشکلات و خواسته هایشان رسیدگی نشود آنها دست به یک حرکت مدنی خواهند زد و هیچ موتر آنها در چهار سمت کشور حرکت نخواهد کرد و تنها امر رییس جمهور و معاون اول برای قابل قبول می‌باشد.

محمد شفیق مراد

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …