چهارشنبه , می 31 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / نگرانی از افزایش فساد اخلاقی و اداری در ولایت سمنگان

نگرانی از افزایش فساد اخلاقی و اداری در ولایت سمنگان

اجتماعی

ولایت ولایت سمنگان از افزایش فساد اداری و فساد اخلاقی در این ولایت نگرانی شان را ابراز داشتند .

محمد هاشم سروری معاون وسر پرست شورای ولایتی سمنگان در یک گفتگوی تیلفونی با خبرگزاری پیشگو گفته است که در این اواخر فساد های اخلاقی و اداری در این ولایت به اوج خود رسیده است و برای جلوگیری از آن قرار است امروز یک نشست فوق العاده ی را در هماهنگی با شورای علمای این لایت دایر نمایند.

به گفته آقای سروری؛ دو روز قبل یک تعداد از کارمندان آمریت مهاجرین ولایت سمنگان بعد از رسمیات و نزدیک شام، یک دختر خانم را بخاطر برقراری روابط جنسی به این آمریت داخل نمودند که مردم محل با خبر شده و بزور این خانم را از آمریت مهاجرین بیرون کشیده و معانع آنان گردیدند .

همچنان آقای سروری گفته است که فساد اداری و فساد اخلاقی گرچند در همه ولایت های کشور دیده میشود اما نظر به شکایت های بعضی موکلین ما دیده شده است در ادارات خصوصی و دولتی خواهشات افراد افزایش یافته است بالخصوص در هنگام تقرری افراد.

این مسول شورای ولایتی گفته است: در ولایت سمنگان زمانیکه افراد بخواهند در سمت یا پستی مقرر گردد اگر مرد باشد از آنان تقاضای پول میگردد و اگز زن باشند از آنان خواهش برقراری رابطه جنسی در بدل کار میشود .

این نخستین باریست که یک مسول در یکی از ولایت های کشور دست به چنین افشا گری های میزند.

پیش از این نیز آقای کرام الدین کریم ریس فدراسیون فتبال افغانستان به اتهام داشتن رابطه جنسی با فتبالر های زن از وظیفه برکنار و به دادستانی کشور معرفی گردید که تا کنون آقای کریم حاضر به پاسخدهی به دادستانی نگردیده است.

 

About Peshgo News

Check Also

شاهراه سالنگ بروی مسافرین بسته شد

بر اساس گزارشات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها این شاهراه به دلیل سردی بیش …