دوشنبه , اکتبر 2 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / تسریع پروسه پیوستن طالبان به داعش

تسریع پروسه پیوستن طالبان به داعش

تحلیل

نویسنده – نیلوفر مستعد

هواداران طالبان و همین گونه جنگجویان و فرماندهان نظامی این گروه به این عقیده اند که این گروه از یک انسجام واقعی و یک رهبری واحد ایدئولوژیکی برخوردارند و این رهبری توانایی رهبری تمامی بخش های این گروه را در دست دارد.

اما برعکس وجود اختلاف در سازمان ها و نوع استفاده جویی های سوء، بخصوص در تحریک های نظامی امر ثابت شده است، زیرا این سازمان ها از یک مدیریت واحد علمی و قاعده مند عرض اندام نمی کنند که نظارت بر تمام امور وجود داشته باشد، بلکه تحریک های نظامی متکی برافراد ( فرماندهان نظامی) اند که از نفوذ بیشتر مردمی در محل خود برخوردار اند و نقش وفاداری این افراد به رهبری مرکزی متکی بر امکانات است که این افراد از رهبری مرکزی بدست می آورند، خواه این امکانات پولی باشد و یا تجهیزاتی و یا هم معنوی، اگر رهبری مرکزی توانست خواسته های شخصی این افراد را برآورده سازد که خیلی خوب میزان وفاداری بالای رفته و مدیریت به گونه سالم به پیش میرود در غیر آن خلاء که بوجود میاید جبرانش سخت است.

سرنوشت فرماندهان نظامی و جنگجویان این گروه در همین مسیر قرار دارد،  فرماندهان نظامی و رهبری سیاسی گروه طالبان هرگز برای یک ایده واحد مبارزه نکردند بلکه به یک سیستم خطرناک مافیایی را صیغه شرعی دارد و برای خود منبع در آمد را ترتیب دیده اند و این گروه ظاهراَ با سرو سیمای اسلامی دیده میشوند اما واقعیت امر آن است که این گروه در داخل خود بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر، اختطاف چیان، غاصبین زمین و قاچاقبران اسلحه و دزدان را جا داده است که منبع خوب مالی برای همه شان است.

این حرف معمولی نیست و نه از زبان یک تحلیلگر بیرون میشود بلکه واقعیت های است متکی بر اسناد و شواهدی که از سوی سازمان های بین المللی و حتی در مواردی از سوی خود فرماندان نظامی و سیاسی این گروه تایید شده است.

همینطور تشدید شدن پروسه صلح و زیر فشار قرار گرفتن این گروه از سوی جامعه جهانی، اختلافات را در میان رهبری نظامی و سیاسی این گروه بوجود آورده است که به سیستم مافیایی آنها صدمه زده است،  زیرا با انجام پروسه صلح جایگاه خیلی در این گروه تغییر خواهد کرد.

برای عده از فرماندهان نظامی که خواهان درجات بالای نظامی در این گروه بوده اند و بعد از تحقق پروسه صلح برای خود نیز جایگاه مشخص را مدعی اند جایگاه ویژۀ در نظر گرفته نشده است زیرا کسانی دیگری همچنان در این گروه هستند که چنین مناصب را مدعی اند .

بناءَ وجود این  اختلافات در میان فرماندهان طالبان از آنجا که منطق جنگی این گروه متکی بر منافع است سبب شده است که یک تعداد از این فرماندهان به منظور عدم در نظر گرفته شدن آنها به داعش و القاعده بپیوندند و  وجود اختلافات بر سرمنافع نه تنها که در میان فرماندهان نظامی این گروه برجسته است که در میان جنگجویان این گروه همچنان نمایان است.

سربازان این گروه بیش از آنکه داعیه جهاد را سر بدهند داعیه قدرت و پول را سر میدهند ولی آن را به واسطه وسیله قرار دادن اسلام بدست می آورند، سربازان این گروه نیز در حالی از هم پاشیدن اند و عوامل مختلف در این مورد وجود دارد، یک تعداد از این سربازان برای آن جبهات جنگ را ترک میکنند که مدعی اند که طالبان ارزش های جهاد را با آمریکا معامله کرده است و با آمریکا صلح و با افغانان داخل جنگ شده اند و عده ی از این سربازان پی قدرت و پول در داخل ساختار گروه طالبان اند و زمانی که به خواسته های آنها لبیک گفته نمی شود برای این جنگجویان آغوش داعش و القاعده باز است و اختلاف که اخیراَ بخاطر پروسه صلح و همین طور اختلافات که میان رهبران سیاسی این گروه چون ملا برادر، ملا یعقوب و ملا هیبت الله بوجود آمده است، تعداد کثیری از سربازان طالبان به گروه داعش و القاعده پیوسته اند.

اختلاف در میان رهبران سیاسی این گروه همچنان برجسته و نمایان است در حدی که گفته میشود که حدوداً ۶ ماه میشود که ملا هیبت الله در اثر وجود اختلاف بر سر قدرت در میان اعضای رهبری این گروه بطور مرموزانه کشته شده است و همین طور هر چند گاهی جنگجویان هوادران ملا یعقوب و ملا برادر و ملا رسول به جان هم می افتند.

به نظر میرسد که اختلافات درونی در گروه طالبان با تشدید شدن پروسه صلح بیشتر شود و بدنه داعش و القاعده از فرماندهان نظامی و جنگجویان این گروه قویتر گردد.

ولی آنچه میتواند برای مردم و حکومت افغانستان مفید تمام شود استفاده از این فرصت است تا طالبان را در یک جنگ استراتژیکی به شکست مواجه کند

 

About Peshgo News

Check Also

آی ایس آی پاکستان شایعات نشست بگرام را با سران جمهوریت و جبهه بسیج ملی رد کرد

سپاه آزادی که توسط یک تاجر ملی شهروند افغانستانی-آلمانی در شبکه های مجازی ایجاد گردیده …