شنبه , آوریل 1 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / محمد اشرف غنی فرمان آزادی زندانیان را امضا کرد

محمد اشرف غنی فرمان آزادی زندانیان را امضا کرد

کابل

فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان به امضاء رسید

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی مراسمی، فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.

در این مراسم که در ارگ برگزار شد، در آن معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، مشاور امنیت ملی، رئیس عمومی ادارۀ امور، رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس هیات مذاکره کنندۀ دولت افغانستان، حضور داشتند.

رئیس جمهور به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ۱۸ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با درنظرداشت تقاضای اعضای لویه جرگه مشورتی صلح مؤرخ ۱۷ اسد ۱۳۹۹ منعقده کابل، تخفیف و عفو مجازات حبس منسوبین نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم محکوم گردیده اند، منظور کرد.

در مادۀ اول این فرمان در مورد تخفیف و عفو مجازات آمده است: مدت باقی ماندۀ مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، با رعایت مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون در نظرداشت مدت باقی ماندۀ حبس شان، عفو و از حبس رها گردند.

همچنان در این ماده چنین تذکره یافته است: منسوبین که علاوه بر حبس الی پنج سال به جزای نقدی محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنان نیز عفو گردد.

در مادۀ دوم این فرمان نگاشته شده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

به همین ترتیب رئیس جمهور در این مراسم، به تعقیب فیصلۀ لویه جرگه مشورتی صلح که در مادۀ دوم قطعنامه آن رهایی زندانیان باقی ماندۀ طالبان را تایید نمود، فرمان عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.

لویه جرگه مشورتی صلح به تاریخ ۱۷ اسد ماه جاری، به هدف تصمیم گیری به سرنوشت ۴۰۰ زندانی خطرناک طالب  با حضور ۳۲۰۰ عضو از سراسر افغانستان در جابل برگزار گردید که در آخرین مرحله آن اکثریت اعضای این جرگه به آزاد سازی ۴۰۰ زندانی طالب رای مثبت دادند .

 

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …