جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / ثبت ۶ ملیون جریب زمین دولتی در دو سال گذشته

ثبت ۶ ملیون جریب زمین دولتی در دو سال گذشته

کابل

با گذشت دو سال حدود ۶ میلیون جریب زمین دولتی ثبت شده است

وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان گفته است: در ادامه روند تطبیق برنامه بانک زمین دولتی، در دو سال اخیر موازی حدود ۶ میلیون جریب زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده ادارات دولتی را سروی و ثبت نموده است.

در برنامه این وزارت آمده است که حسب هدایت رهنمودی رئیس جمهور کشور و بر مبنای ماده های یازدهم و دوازدهم قانون تنظیم امور زمینداری، روند ثبت زمین دولتی از سوی وزارت شهرسازی و اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در کشور آغاز گردید.

هدف از این کار، دریافت آمار و احصائیه دقیق از اراضی دولتی در سطح کشور، زمینه سازی برای تحقق پروژه های عام المنفعه حکومت و جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی می باشد.

وزارت شهرسازی و اراضی گفته است که تا ختم سال 1399 خورشیدی رقم ثبت زمین دولتی را به هشت میلیون جریب خواهد رسانیدند.

به دوام ثبت زمین دولتی در کشور، روند بهره گیری از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه های انکشافی و عام المنفعه در کشور نیز آغاز شده چنانچه در یک سال اخیر موازی ۲۰ هزار جریب زمین دولتی برای تحقق پروژه های انکشافی ادارات حکومتی در کشور و همچنان ۲۰ هزار نمره رهایشی برای اسکان عودت کننده گان و بی جا شده گان داخلی در ولایت های کابل، هرات، جلال آباد و لوگر نیز اختصاص یافته است.

وزارت شهرسازی و اراضی گفته است، از طریق تثبیت زمین دولتی سطح منازعات املاکی را در مرکز و ولایات کاهش داده و زمینه استفاده موثر و معقول از اراضی دولتی را برای تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های اقتصادی و انکشافی حکومت فراهم میگردد.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …