یکشنبه , می 28 2023
enfa
Breaking News
Home / Covid -19 / یک بیمارستان کوید۱۹ در ولایت وردک ساخته میشود

یک بیمارستان کوید۱۹ در ولایت وردک ساخته میشود

وردک

سنگ تهداب یک باب بیمارستان ۱۰۰ بستر کوید ۱۹ در ولایت میدان وردگ گذاشته شد.

منابع در ولایت میدان وردک میگویند: سنگ تهداب بیمارستان  ۱۰۰ بستر کوید ۱۹ ولایت میدان وردگ، روز گذشته با حضور والی این ولایت، مسوولین ساحوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، مسوولین ریاست صحت عامه و شمار دیگری از بزرگان و باشنده گان این ولایت در میدان شهر گذاشته شد.

الحاج مظفرالدین یمین والی میدان وردک حین افتتاح کار ساخت این بیمارستان گفت: از توجه رییس جمهور محمد اشرف غنی در زمینه ابراز امتنان کرده افزود، که ساخت بیمارستان یاد شده آنان را در امر مبارزه با کرونا بیشتر کمک خواهد کرد.

قابل ذکر است که هزینه مجموعی اعمار این بیمارستان که بالغ بر ۶۵ میلیون افغانی میشود، از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری پرداخت گردیده و کار ساخت آن را شرکت انکشاف ملی، به پیش میبرد که قرار است طی دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

گزارش « روبینا امینی »

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …