شنبه , ژوئن 10 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / ما از حکومت امتیاز قانونی خویش را میخواهیم

ما از حکومت امتیاز قانونی خویش را میخواهیم

کابل

اعضای شورای اقلیت‌های افغانستان میگویند؛ ما مطابق به قانون اساسی کشور امتیاز می خواهیم.

شورای “انسجام اقلیتهای قومی و مذهبی افغانستان” امروز بخاطر احقاق حقوق شان کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نمودند
اعضای این شورا می گویند:” در تمام مشکلات کشور “اقلیتهای قومی و مذهبی افغانسان” سهیم هستند ولی از سوی دولت برای این اقلیتها “قومی و مذهبی” در پروسیه های بزرگ ملی امتیاز داده نشده است.

احمد شکیب”سانی” رییس شورای اقلیتها می گویید: دولت باید مطابق به قانون اساسی کشور، برای اقلیتهای قومی و مذهبی امتیاز قایل شود.

” اقوام کشور نظر به قانون اساسی افغانستان  از حقوق مساوی برخوردار هستند، ما نیز مطابق به قانون اساسی کشور می خواهیم؛ که در پروسیه های بزرگ ملی از جمله پروسه صلح، سهم فعال داشته باشیم چون ما نیز قربانی جنگ در کشور هستیم’

آقای” سانی” نیز افزود:”در دو دهه اخیر پست های بزرگ و کلیدی میان اقوام بزرگ کشور تقسیم شده است. دولت باید به اقوام کوچک کشور؛ بخاطر حضور فعال شان در ادارات دولتی توجه جدی نماید.”

محمد ظاهر “فرملی” عضوی این شورا می گوید:” ما در تمام بخش های کشور قربانی داده ایم. لذا وقتی ما قربانی می دهیم. دولت باید حقوق ما را نظر به قانون اساسی تعیین نماید”

این شورا با صدور قطعنامهء چند ماده ای خواهان درج هویت شان، در شناسنامه “برقی” هستند، و از رهبری دولت می خواهند، تا هویت شانرا درج شناسنامهء “برقی” نماید.

اعضای این شورا در این قطعه نامه خواسته اند که دولت باید زمینهء ادامه تحصیل را به جوانان اقلیت های قومی و مذهبی افغانستان به بیرون از کشور مساعد نماید، چون به گفته ای این اعضا اقلیتهای “قومی و مذهبی” از بورسیه های خارجی بی بهره اند و تمامی بورسیه های خارجی برای جوانانی که شامل اقوام هستند تقسیم میگردد

چندی قبل نیز اقلیت های کشوردریک کنفرانس خبری خواهان سهم دادن برای کدر ها و بزرگان آنان در گفتگو های صلح بین الافغانی شده بودند

گزارش « ببرک قیومی »

About Peshgo News

Check Also

خاموشی جامعه جهانی در قبال جنایات طالبان شرم آور است!

اعضای جنبش زنان برای صلح و آزادی در یک گرد همایی در یک مکان سر …