دوشنبه , مارس 27 2023
enfa
Breaking News
Home / Covid -19 / هیچ فردی، حق توهین و تهدید داکتران را ندارند

هیچ فردی، حق توهین و تهدید داکتران را ندارند

کابل

یعقوب حیدری والی کابل، در یک برنامه رسمی از جریان کار و فعالیت های خدمات صحی بیمارستان افغان جاپان دیدن نموده و از داکتران و مسولین این بیمارستان بخاطر خدمات صحی بشردوستانه ایشان قدردانی نمود.

یعقوب حیدری والی ولایت کابل و رییس کمیته اضطرار مبارزه علیه کرونا، عصر دیروز از بیمارستان افغان جاپان دیدن نموده و از همه کارمندان و داکتران این بیمارستان، بخاطر عرضه خدمات صحی و تلاش آنان برای نجات جان شهروندان در این شرایط حساس قدردانی نمود.

روز چهار شنبه یک بیمار عاجل به این بیمارستان آورده شد و داکتران این بیمارستان با تلاش های زیادی که نمودند نتوانستند تا جان این بیمار را نجات بدهند و در نهایت این بیمار فوت نمود، به گفته مسولین در این بیمارستان پسران این فرد فوت شده، با عصبانیت تمام، داکتران و نرس های این بیمارستان را مورد لت و کوب قرار داده که چرا پدرشان فوت نموده است.

در این مورد داکتر جاوید نورزی، سرطبیب بیمارستان افغان جاپان به خبرگزاری پیشگو میگوید: داکتران مسولت دارند تا مطابق دانش و علمی که دارند مریض را نجات بدهند و این وظیفه انسانی و اسلامی آنان هست، ولی داکتران خدا نیستند تا خواسته باشند کسی را نجات بدهند و نخواسته باشند نه.

داکتر نورزی: من امروز بخاطر نجان جان مریضان و هموطنانم دور از خانواده و فرزندانم به شکل رضاکار در این بیمارستان آمده ام تا خدمتی به انسانیت نمایم، ولی بعضی افرادی که بدون درنظرداشت خدمات ما، همکاران و همسنگرانم را توهین و لت و کوب مینمایند این قابل قبول نیست و از والی ولایت کابل خواهان مصونیت خود و همسنگران خود میباشیم .

جنرال احمد فیصل « الله داد » معاون و سرپرست گارنیزیون کابل: که والی ولایت را در این دیدار همراهی میکرد وعده سپرد که نه تنها هیچ فردی حق توهین و تحقیر داکتران را ندارند بلکه با همکاری پولیس موظف در این بیمارستان تدابیر شدیدی را اتخاذ مینمایم، تا از هرگونه حرج و مرج در این بیمارستان جلوگیری به عمل آید و هر فردی که در آینده دست به چنین عملی بزند به ارگان های عدلی و قضای سپرده خواهد شد، تا با ایشان برخورد جدی قانونی صورت بگیرد .

گرارش « جاوید احمد کارگر »

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …