Home / Covid -19 / در خانه بمانید تا در تابوت نمانید

در خانه بمانید تا در تابوت نمانید

کابل

در خانه بمانید تا در تابوت نمانید، شعاری بود از فعالین مدنی در پیوند بر شیوع بیماری کرونا در کابل

شماری از جوانان رضا کار و فعالین مدنی حرکت نمادین تابوت متحرک را راه اندازی کردند، این حرکت از مقابل قصر دارالمان آغاز و تا جاده دهمزنگ ادامه یافت.

به گفته برگزار کننده این برنامه، هدف از راه اندازی حرکت اینست ، تا به مردم نشان دهند که در خانه بمانید تا روزی در تابوت نمانید.

راز محمد عمر عضو تیم هنری پایا به خبرنگار خبرگزاری پیشگو میگوید: که هدف از راه اندازی این حرکت اینست تا به مردم نشان دهیم که در خانه مصون هستید، و دیگر اینکه مردم تابوت را ببیند و در خانه بمانند و خواست ما از دولت مردان این است که سر یک چوکی جنگ نکند و اختلافات سیاسی که بین شان رخ داده است را بزودی حل کنند”

در این حرکت مدنی یک تابوت بالای کراچی و در پاین آن یک چوکی با ساعت که به عقب میچرخد به نمایش گذاشته شد .

سید جواد احمد پایا که مسوول این برنامه است میگوید ” این یک حرکت مدنی است و در آن یک تابوت با ساعتی در حال گردش معکوس در جاده های دارالمان بحرکت است و توزیع ۱۰۰۰ دانه ماسک به مستحقین هم از اهداف دیگر است برمانه است.

این در حالیست که شیوع ویروس کرونا در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و شمار مبتلایان این بیماری تا اکنون به ۷۹۶ مورد افزایش یافته است

About Peshgo News

Check Also

نا امنی غذایی ۱۹ میلیون انسان را در افغانستان تهدید میکند!

حدود ۱۹ میلیون تَن در افغانستان با ناامنی غذایی رو‌به‌رو خواهند شد تصویر آرشیف بنیاد …