Home / اجتماعی / یک زن روس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستگاری کرد

یک زن روس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستگاری کرد

روسیه – پیشگو

رئیس جمهور روسیه که برای بازدید از کلینیک کودکان به شهر ” ایوانوفو” سفر کرده بود پس از بازدید خود با ساکنان شهر در حال گفت و گو بود که این زن روس صدا زد: با من ازدواج کنید.

پلادمیر پوتین رپیس جمهور روسیه پس از این درخواست تا حدودی گیج بود، آنها صحبتی را رد و بدل کردند و پس از آن دختر از رئیس جمهور روسیه تشکر کرد.

وی در مورد این پیشنهاد گفت: “من نمی خواهم چیزهای بی اهمیتی را بگویم، اما دور شدن از این غیرممکن نیست، ایوانوفو همیشه به عنوان عروس شهر نامیده می شود، امروز نیز یک پیشنهاد مشابهی را در اینجا دریافت کردم، به نظرم دوربین ها کار کرده اند”.

رئیس جمهور روسیه افزود، دختری که  به او پیشنهاد ازدواج داده است، حالا در سراسر روسیه شناخته می شود.

About Peshgo News

Check Also

تخریب هانه های مردم در غرب کابل و خاموشی مردم هزاره در برابر ظلم طالب !

طالبان دستور تخریب ۱۵۰۰ خانه از هزاره های غرب کابل را صادر کرده اند ولی …