Home / افغانستان / نزدیک به ۸۰۰ منسوب پولیس بازداشت شدند

نزدیک به ۸۰۰ منسوب پولیس بازداشت شدند

کابل – پیشگو

گزارش – توفیق صدیقی

وزارت امور داخله میگوید: بعد از ایجاد ریاست امنیت داخلی که در چوکات وزارت امور داخله فعال گردیده است این ریاست توانسته است در پیوند به جرایم و تخلفات مختلفی در کشور به تعداد ۷۲۵ تن از منسوبین پولیس را بازداشت و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نموده است .

به گفته آقای رحیمی؛ در میان این ۷۲۵ نفر ۱۷ قضیه ملیونی فساد اداری نیز شامل میباشد که دوسیه های نسبتی آنان محول ارگان های عدلی و قضایی گردیده است.

 

 

About Peshgo News

Check Also

نا امنی غذایی ۱۹ میلیون انسان را در افغانستان تهدید میکند!

حدود ۱۹ میلیون تَن در افغانستان با ناامنی غذایی رو‌به‌رو خواهند شد تصویر آرشیف بنیاد …