Home / اجتماعی / روسیه به حاکمیت ملی افغانستان باید احترام بگذارد

روسیه به حاکمیت ملی افغانستان باید احترام بگذارد

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی
شماری از نهادهای مدنی و معلولین امروز، در یک نشست خبری از پیامد های تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق و حمایت فدراتیف روسیه از گروه‌های مخالف دولت، گفته‌های شان‌را به اشتراک گذاشتند.

وامل ساحل از برگزار کننده‌گان این برنامه می‌گوید، اتحاد جماهیر شوروی سابق با ۹ سال جنگ در کشور، داشته های مردم افغانستان را تخریب نمود.
“اتحاد جماهیر شوروی سابق با نه سال جنگ در افغانستان تمام زیر بنا های کشور را از بین برده حالا نیز این کشور در پروسیه صلح مداخله می نماید و با این رویکرد می خواهد، که راهی برای وارد شدن اش به کشور را دریابد”

شمس الله حقانی، عضوی شورای معلولین، از پیامدهای جنگ با شوروی سابق یاد آور شده می‌گوید، جنگ باعث شد که چیزی حدودِ ۵ میلیون افغانستانی از تمام ولایات کشور به کشورهای همسایه مهاجر شوند.

“جنگ با شوری سابق، باعث مهاجر شدن ۵ میلیون افغانستانی، جان باختن بیش از ۱ میلیون، معلول شدن ۱.۲ میلیون و حدود سه میلیون افغانستانی دیگر زخمی شدن”

این عضو شورای معلولین از کشور روسیه و سایر کشورها می‌خواهد، که دیگر بخاطر بشر بودن از تباهی مردم افغانستان دست بکشید تا این مردم در یک فضای صلح و عاری از جنگ زندگی نمایند.

در همین حال محمد نجیم یکی از باشندگان شهر کابل می‌گوید حضور اتحاد جماهیر شوروی سابق باعث به‌سازی در افغانستان شده بود،

“حضور نظامیان اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان نه‌تنها باعث عقب مانی مردم ما نگردید؛ بلکه افغانستان توانست به سوی مدرن شدن قدم بگذارد، به گونه مثال بعد از حضور کشور اتحاد جماهیر شوری، ما شاهد ساخت و ساز مکروریان‌ها بودیم و همچنان کشور روسیه تمامی جاده‌های کشور که قبل از آن خامه بود همه را اسفالت نمودند”

این موزیم جنگ ابزار مجاهدین است که بعد از شکست شرم آور جنگ جلال اباد بدست نیرو های دولت افتاده بود. نقد و نظر از شما!

Posted by ‎کابل شهر رویا های ویران‎ on Tuesday, February 4, 2020

همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی بارها در صفحات مجازی شان از کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق نگاشته اند و گفته اند که کشور روسیه برای کمک به مردم افغانستان آمده بودند نه به خاطر جنگ؛ اما این مجاهدین بودند که باعث ایجاد بی‌نظمی شدند که در نتیجه‌ی جنگ‌های تنطیمی، صدها هزار انسان را این کشور از دست داده.

عارف ادیب: پاکستان هراس از یک افغانستان مترقی داشت، به کمک آی‌اس‌آی دست به دامان سی‌آی‌ای شد تا در تبانی با هم در افغانستان مداخله نموده، راهی بسازد تا توسط خود مردم این سرزمین، آتش جنگ را روشن کند. جنرال اختر رئیس آی‌اس‌‌آی در آن زمان، مسئولیت گرفت و تدارک منابع را آمریکا توسط نهاد استخباراتی این کشور فراهم کرد.

۴۰ سال جنگ و خون‌ریزی!پاکستان هراس از یک افغانستان مترقی داشت، به کمک آی‌اس‌آی دست به دامان سی‌آی‌ای شد تا در تبانی با…

Posted by ‎عارف ادیب‎ on Thursday, December 26, 2019

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …