جمعه , دسامبر 1 2023
enfa
Home / افغانستان / پول های بدست آمده از کی بود و چه شد؟

پول های بدست آمده از کی بود و چه شد؟

سمنکان – پیشگو

گزارش « سید اسماعیل سادات »

پولیس سمنگان تائید می نماید که دو عراده موتر نوع لنکروزر زرهی مملو از پول دالر و افراد مسلح را مورد بازرسی و تحقیق قرار داده است:

قبل ظهر روز گذشته دو عراده موتر نوع لندکروزر زرهی مملو از پول دالر و افراد مسلح که میخواستند از بلخ به کابل عبور نماید در مسیر شاهراه سمنگان کابل مورد تحقیق پولیس این ولایت قرار میگرد.

عبدالمنیر رحیمی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سمنگان با تائید این خبر می‌گوید؛ منسوبین پولیس شاهراه، روز گذشته دو عراده موتر زرهی مملو از پول دالر و افراد مسلح را توقف داده و به فرماندهی پولیس سمنگان بخاطری تحقیق و بررسی انتقال دادند.

سخنگوی پولیس گفت؛ بر اساس هدایت وزارت امور داخله موتر های لندکروزر زرهی مملو از پول دالر و افراد مسلح مورد تحقیق پولیس قرار گرفت .

آقای رحیمی می افزاید؛ موتر های زرهی مملو از پول دالر و افراد مسلح مربوط به یکی از وکلای ولسی جرگه بوده و بعداز بررسی و تحقیقات پولیس روشن گردید که پول های متزکره مربوط یکی از صراف های ولایت بلخ است که میخواستند این پول ها را به کابل انتقال بدهند و شب گذشته دوباره آزاد گردیدند .

گرچند سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سمنگان از وکیل پارلمان نام نمی‌برد و مقدار پول را نیز با رسانه ها شریک نساخته است.

اما وی تاکید می ‌نماید که هیچ فرد فراتر از قوانون نیست . پولیس سمنگان به اساس هدایت وزارت امور داخله اجراات نموده است.

در همین حال منابع امنیتی شب گذشته گفته بود که؛ موتر های نوع زرهی مربوط به یکی از چهره های شناخته شده سیاسی این کشور می باشد، به نقل از منبع که نخواست از وی نامبرده شود گفت: شب گذشته افراد مسلح زیادی با لباس نظامی در چهار اطراف فرماندهی پولیس سنمگان همراه با موتر های نوع رنجر و لندکروزر های زرهی دیده شده است و بخاطری رهایی آن بالای فرماندهی پولیس سمنگان افراد سیاسی و قدرتمندان فشار های زیادی وارد نموده است تا این پول ها را آزاد سازند .

در همین حال اینگونه برخور‌د پولیس ولایت سمنگان مورد استقبال باشنده گان سمنگان قرار گرفته و در حین حال واکنش کاربران اجتماعی زیادی را نیز در پی داشته است.

شماری از فعالین مدنی سمنگان در برگه های اجتماعی خود نوشتند ( پولیس سمنگان توانست مانع انتقال پول سیاه شوند و شماری دیگر گفته است ( پول که کشف گردیده باید در بازسازی این ولایت مصرف شود) و همچنان شماری دیگر نوشتند، پول سیاه چطور سفید می شود ؟
خواستیم دیدگاه مقامات ولایت سمنگان را داشته باشیم اما موفق نشدیم.

دفتر رسانه های وزارت امور داخله نیز تاکنون‌در این مورد چیزی نگفته است.

About Peshgo News

Check Also

جبهه بسیج ملی؛ ۵ طالب را در ارزگان کشتیم

جبهه بسیج ملی میگوید که شب گذشته ۵ طالب ترورست را در ولایت ارزگان کشته …