Home / اجتماعی / افغانستان دوباره عضو سازمان جنبش جهانی سارندوی شد

افغانستان دوباره عضو سازمان جنبش جهانی سارندوی شد

کابل – پیشگو

بعد از چهل و یک سال، افغانستان دوباره عضویت جنبش جهانی څارندوی را بدست آورد

سازمان ملی څارندوی افغانستان پس از ۴۱ سال دوباره عضویت جنبش جهانی څارندوی را بدست آورد.

څارندوی افغانستان ۱۷۱ مین عضو این سازمان است، و با کسب عضویت، اعضای سازمان څارندوی افغانستان می توانند از تمام حقوق و امتیازات این سازمان برخوردار شده، در تمام برنامه‌های بین المللی څارندوی چون جشنواره‌های جهانی، سیمینارها، کنفرانس‌ها و سمپوزیم‌هایکه در مورد مسایلی مانند صلح، محیط زیست، مسایل مرتبط با حقوق بشر، استفاده از انرژی خورشید و … برگزار می شود اشتراک نموده و کمک‌های این جنبش را جلب نمایند.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف کشور میگوید؛ سازمان څارندوی افغانستان، در حال حاضر 11 هزار عضو جوان دارد که توسط مربیان مسلکی رهبری و هدایت میشوند.

به گفته خانم نزهت، اعضای سازمان څارندوی افغانستان از میان دانش آموزان مکاتب، پرورشگاه‌ها و محلات زیست اند که در اوقات فراغت از درس، در قسمت تامین نظم و دسپلین در محیط مکتب و بیرون از مکتب،  حفاظت از محیط زیست، رعایت حفظ الصحه، خدمات اجتماعی و پروژه های رشد و استفاده از انرژی خورشید آموزش دیده و در این بخش‌ها رضاکارانه فعالیت می نمایند.

افغانستان درسال ۱۳۳۶ عضویت سازمان څارندوی جهانی را کسب کرد اما در سال ۱۹۷۹ عضویت افغانستان در این سازمان به دلیل سیاسی شدن این سازمان به تعلیق درآمد .

تلاش‌های وزارت معارف در سال‌های اخیر سبب شد تا جایگاه افغانستان در این سازمان احیا شده و افغانستان دوباره عضویت این سازمان را بدست آورد.

جنبش جهانی سارندوی در حال حاضر بیش ۵۱ میلیون نفر عضو دارد در سال ۱۹۰۷ میلادی به هدف کمک به جوانان و پروسه تعلیم و تربیه آنان پا به عرصه وجود گذاشت.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …