پنج‌شنبه , سپتامبر 21 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / فراغت ۱۴۱۰ تن از منسوبین ارتش از یک مرکز آموزی

فراغت ۱۴۱۰ تن از منسوبین ارتش از یک مرکز آموزی

بلخ – پیشگو

فراغت ۱۴۱۰ تن ازمنسوبین ارتش  ملی از مرکز تعلیمی نظامی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مزار شریف

به تعداد ۱۴۱۰ تن از منسوبین ارتش  ملی پس از دوازده هفته تعلیمات اساسی نظامی از کندک تهدابی ۳۰۱ ارتش ملی، ازمرکز تعلیمی نظامی قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ گردید.

این تعداد از منسوبین که شامل قوت های محلی ارتش ملی نیز میباشند، امروز با حضور داشت  دگرجنرال ولی محمد «احمدزی» فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، ولسوالان ولسوالی های روی دوآب و حضرت سلطان ولایت سمنگان، چهار کنت، کشنده، بلخ، شولگره و زاری ولایت بلخ، سوزمه قلعه ولایت سرپل حضور داشتند، این تعداد پرسونل از مرکز تعلیمی نظامی ساحوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین وپس از دوازده هفته تعلیمات اساسی نظامی و فراگیری فنون پیشرفته محاربوی به منظور بهود وضعیت امنیت در ساحه مسئولیت این قول اردو سند فراغت بدست آوردند.

این تعداد ازمنسوبین درقالب قوت های ارتش محلی و ارتش ملی در ولسوالی های که دارای تهدیدات بلند وبخش های که کمبود پرسونل دارد تعین وتوظیف خواهند شد.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …