Home / افغانستان / بازداشت، یک مظنون در پیوند به قتل آمر شهدا و معلولین غزنی

بازداشت، یک مظنون در پیوند به قتل آمر شهدا و معلولین غزنی

غزنی – پیشگو

گزارش « گلاب الدین امیری »

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی با پخش خبر نامه از بازدا شت يکتن اﺯ قاتلين نصرالله، آمر شهدا و معلولین ولایت غزنی توسط نیروهای امنیتی خبر می دهد

در خبرنامه مقام ولایت غزنی نگاشته شده است؛ که شخص باﺯداشت شده عضو گروپ جنگجویان طالبان بوده، و ميرويس نام دارد، که باشنده اصلی قلعه قاضى اﺯ نواحى مرکز ولایت غزنى ميباشد، و در حال حاضر در ساحه پير قرضداران شهر غزنى ﺯندگى ميکند و پس اﺯ رويداد، حين فرار اﺯ سوى نيروهاى امنيتى تعقيب و در منطقه خشک باﺯداشت شد، اما فرد دوم دخيل در اين ترور، با استفاده اﺯ موتر سايکل موفق به فرار شده است.

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …