Home / اجتماعی / آغاز پروسه رایدهی و چالش های موجود در سایت ها

آغاز پروسه رایدهی و چالش های موجود در سایت ها

کابل – پیشگو

چالش های که تا حال از برخی سایت ها گزارش شده است.

۱. نبود نام رای دهندگان در لیست های رای دهی
۲. عدم کارایی دستگاه های بایومتریک در برخی مناطق

۳. عدم اشتراک وسیع خانم ها در سایت های انتخاباتی برای رایدهی

 

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …