Home / افغانستان / توهین و تحقیر وکلای شورا های ولایتی از سوی وزیر تجارت

توهین و تحقیر وکلای شورا های ولایتی از سوی وزیر تجارت

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی

شماری از وکلای شورای ولایتی عصر دیروز  در یک نشست خبری، واکنش شان را بخاطر توهین شدن از سوی وزیر تجارت نشان دادند.

ریحان، عضوی شورای ولایتی بلخ می گوید؛ جای تاسف است، یک وزیر در یک نهاد بزرگ ایفاع وظیفه می نماید، اما با زبان دری بلدیت ندارد.

“ما بخاطر تجارت شخصی خود اینجا اشتراک نکردیم، بلکه این نشست ما مربوط ملت افغانستان می شود، که باید از سوی حکومت بررسی شود”

ریشتیا عضوی دیگر این برنامه می گوید، تاجران به مشکلات زمین، برق و جواز دچار استند، که از سوی حکومت مورد توجع قرار نگرفته است.

“تاجران در کشور سرمایه گذاری می نمایند، اما از سوی وزیر تجارت مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند”

آقای ریشتیا می گوید اگر به خواست شان از سوی حکومت مورد بررسی قرار نگیرد، به اعتراضات شات ادامه می دهند.
“وزیر تجارت باید از وکلای شورای های ولایتی معذرت بخواهد؛ در غیر آن به اعتراض خود ادامه می دهیم”

عطا الله “حق بیان” عضوی شورای ولایتی زابل، از رئیس جمهور می خواهند، تا از سکتور خصوصی قسمیکه وعده نمودند، حمایت کند.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …