چهارشنبه , مارس 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / ترجمه باعث تولید افکار و اندیشه در یک جامعه می شود

ترجمه باعث تولید افکار و اندیشه در یک جامعه می شود

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی
از روز ترجمه در حالی بزرگ داشت گردید که هنوز در این بخش در کشور توجه چندانی نگردیده است.

فرامرز “تمنا” استاد و نامزد ریاست جمهوری می گوید، ترجمه باعث تولید افکار و اندیشه در میان شهروندان، یک کشور می شود، و می گوید؛ مترجم باید، به فرهنگ و زبان تسلت کامل داشته باشد.

” مترجم؛ ضمن اینکه در دو زبان تسلت کامل می داشته باشد، باید به فرهنگ و رسوم آن کشور معلومات کافی داشته باشد؛ تا آنچه را که ترجمه می نماید؛ پر محتوا و مخاطب را به خود جلب نماید”

احمد فاضل “سنچاره کی” معیین نشراتی اطلاعات و فرهنگ، با اشاره به تاریخ ترجمه، در کشور می گوید؛ این مترجمان بودند؛ که کشور های شان را در عرصه های مختلف به سوی پیشرفت سوق دادند.

” اگر ما نگاه به پیشرفت کشور های غربی و آمریکایی داشته باشیم؛ گفته می توانیم، که این مترجمان بودند؛ که انقلاب های را به وجود آوردند، و زمینه، پیشرفت را در کشور شان محیا نمودند”

از سوی هم لطیفه “مجیدی” رئیس و موئسس زنان کانادا ترجمه را یک نیاز جدی برای پیشرفت یک کشور می داند؛ و از وزارت “اطلاعت و فرهنگ” می خواهد؛ تا این روز را کم بها نشمارد؛ و از این روز به گونه درست از سوی این وزارت یاد بود گردد.

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …