Home / اجتماعی / ترجمه باعث تولید افکار و اندیشه در یک جامعه می شود

ترجمه باعث تولید افکار و اندیشه در یک جامعه می شود

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی
از روز ترجمه در حالی بزرگ داشت گردید که هنوز در این بخش در کشور توجه چندانی نگردیده است.

فرامرز “تمنا” استاد و نامزد ریاست جمهوری می گوید، ترجمه باعث تولید افکار و اندیشه در میان شهروندان، یک کشور می شود، و می گوید؛ مترجم باید، به فرهنگ و زبان تسلت کامل داشته باشد.

” مترجم؛ ضمن اینکه در دو زبان تسلت کامل می داشته باشد، باید به فرهنگ و رسوم آن کشور معلومات کافی داشته باشد؛ تا آنچه را که ترجمه می نماید؛ پر محتوا و مخاطب را به خود جلب نماید”

احمد فاضل “سنچاره کی” معیین نشراتی اطلاعات و فرهنگ، با اشاره به تاریخ ترجمه، در کشور می گوید؛ این مترجمان بودند؛ که کشور های شان را در عرصه های مختلف به سوی پیشرفت سوق دادند.

” اگر ما نگاه به پیشرفت کشور های غربی و آمریکایی داشته باشیم؛ گفته می توانیم، که این مترجمان بودند؛ که انقلاب های را به وجود آوردند، و زمینه، پیشرفت را در کشور شان محیا نمودند”

از سوی هم لطیفه “مجیدی” رئیس و موئسس زنان کانادا ترجمه را یک نیاز جدی برای پیشرفت یک کشور می داند؛ و از وزارت “اطلاعت و فرهنگ” می خواهد؛ تا این روز را کم بها نشمارد؛ و از این روز به گونه درست از سوی این وزارت یاد بود گردد.

About Peshgo News

Check Also

گزارش تصویری از جریان برگزاری نمایشگاه کتاب از سوی بانوان در ولایت بدخشان+عکس

شماری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه ولایت بدخشان نمایشگاه کتاب و صنایع دستی را در …