Home / افغانستان / زنانی که چک پولی ندارند، آزاد نیستند

زنانی که چک پولی ندارند، آزاد نیستند

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی

تکت انتخاباتی”آزادی، عدالت، امنیت” به رهبری لطیف پدارم، امروز وعده خود را برای تحقق حقوق زنان در صورت پیروزی، در انتخابات ریاست جمهوری سپرد.

آقای پدرام هرچند وضیعت زنان را در کشور، در طول تاریخ تاسف بار می داند؛ اما وعده سپرد تا در تحقق حقوق زنان تلاش نماید, حقوق زنان طوری عیار شوند؛ که در همه بخش ها زنان حضور فعال داشته، باشند”

آقای پدرام می گوید؛ گراف بی کاری در میان زنان بیشر از مردان است و دلیل این را در مرد سالار بودند؛ نظام حکومت می داند، کار برای زنان مهم است، و باید کار کنند؛ زیرا زنان نمی توانند؛ نگاه به جیب همسر شان را داشته باشند”

بانو فرشته”حضرتی” حضور کشور های بزرگ از جمله آمریکا را در تحقق حقوق زنان و سایر بخش ناکام دانسته، و می گوید؛ حضور آمریکا در کشور، در منافع شخصی این کشور می باشد.

بانو فرشته همچنان از حیف و میل شدن پول های که توسط بانوی نخست کشور رولا “غنی” صورت گرفت را انتقاد می کند؛ می گوید پروژه بنام پروموت که برای زنان اختصاص داده شده پول هایش توسط بانوی نخست حیف و میل گردید.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …