Home / اجتماعی / بزرگداشت از صدومین سالروز استقلال کشور

بزرگداشت از صدومین سالروز استقلال کشور

کابل – پیشگو
گزارش: ببرک قیومی

از صدومین سالیاد استرداد استقلال کشور، در حالی بزرگداشت می شود، که شب گذشته شهروندان کشور گواه یک حمله وحشیانه از سوی مخالفان حکومت، در یکی از صالون های عروسی در شهر کابل بودند.

این برنانه که از سوی رهبری ناحیه هفتم شهرداری و رئیس شورای زنان ناحیه هفتم شهر کابل  برگذار گردید، ۲۸اسد را یک روز تاریخی عنوان نموده، و از حکومت می خواهند، تا از این روز بشکل با شکوهی تجلیل گردد.

عبدالرقیب”اکلل” رئیس ناحیه هفتم شهرداری: این روز را دست آورد، همه افغانستانی ها می داند می گوید باید پاس این روز را بدانیم .

همه ای افغانستانی ها از قوام مختلف برای رسیدن به آرمان این روز خون ریختند، و سینه سپر نمودند، این روز را باید ما پاس بداریم”

داوود “حق پرست” فعال جامعه ای مدنی از نبود استقلال واقعی سخن می زند، می گوید هر چند افغانستانی ها، استقلال واقعی ندارند؛ و بر ماست که تلاش نموده تا به یک استقلال همه جانبه برسیم.
“شهروندان کشور، به ویژه جوانان باید تلاش نمایند، تا از برتری جویی دست برداشته و به یک کشور واحد کار نمایند”

این در حالیست که بعضی از شهروندان کشور، با انتقاد از مصارف و تجلیل از روز استقلال کشور واکنش نشان داده و می گویند : هر روز مردم افغانستان عزیزان، شانرا از دست می دهند، و ما استقلال نداریم.

About Peshgo News

Check Also

کشته شدن ۴۰ تن از ملیشه های پاکستانی در فرودگاه قندهار

.تعداد ۴۰ تن از ملیشه های پاکستانی و یک آن کشور در فرودگاه قندهار کشته …