جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / خط مرزی دیورند، رسمی و شناخته شده است

خط مرزی دیورند، رسمی و شناخته شده است

کابل – پیشگو

گزارش « ببرک قیومی »

تیم انتخاباتی لطیف پدرام، نخستین حمایش مردمی خود را امروز برگزار نمود.

لطیف پدرام نامزد ریاست جمهوری حکومت فعلی را فرا تر از قانون می داند.
“حکومت فعلی مشروعیت خود را از دست داده نیاز است تا یک دولت موقت ایجاد گردد”
آقای پدرام همچنان افزایش تلفات سربازان امنیتی را نبود، آشنایی جغرافیای جنگی از سوی نیروهای امنیتی دانسته و می افزاید در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو اصلاحات بنیادی، را در نهاد های امنیتی ایجاد می نماید.

لطیف پدرام با انتقاد از رهبران حکومت، می گوید اینها قدرت را در دست خود گرفته شایسته سالاری مد نظر گرفته نمی شود.
” بدبختانه ما شاهد استیم، که در این اواخر رهبران سیاسی کشور فرزندان شان را نامزد انتخابات پارلمانی و راهی پارلمان نمودند؛ واین عمل سیاسیون چه تفاوت با نظام سلطنتی دارد، در حالیکه تعداد زیادی از جوانان با دانش و فهم درست، از دست یافتن به این پست ها محروم اند”
آقای پدارم تفاوت تیم انتخاباتی خود را نسبت به سایر تیم ها در فدرالی بودن تیم خویش می داند، و در صورت پیروزی تیم اش، در ایجاد حکومت جمهوری فدرال دست بر دار نخواهد بود.

این تیم انتخاباتی به رهبری لطیف پدارم، خط مرزی دیورند را به رسمیت شناخته، و می گویند اگر آب های مرزی کشور به شکل درست مهار شوند، مناسبات ما با کشور های همسایه خوب تر خواهد شد.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …