Home / افغانستان / بازداشت یک قاتل فراری در کندز

بازداشت یک قاتل فراری در کندز

کندز – پیضگو

گرفتاری یکتن از قاتلین فراری توسط منسوبین ریاست امنیت ملی کندز


منسوبین ریاست امنیت ملی کندز اسامی رحم الدین فرزند نورالدین باشنده اصلی قریه قطغن ولسوالی آقتاش ولایت کندز را که چند سال قبل به جرم قتل یک تاجر از سوی محکمه استیناف کندز به 19 سال حبس محکوم و زندانی گردیده بود، پس از سپری کردن مدتی، هنگام حمله تهاجمی گروه طالبان بالای مرکز شهر کندز از محبس فرار نموده و تا اکنون متواری بود، مجددن بازداشت ّکرده است.
فرد بازداشت شده متهم به سرقت‌های مسلحانه در داخل شهر کندز شناخته شده بود که موصوف در تحقیقات ابتدایی خود تایید کرده است.

About Peshgo News

Check Also

نا امنی غذایی ۱۹ میلیون انسان را در افغانستان تهدید میکند!

حدود ۱۹ میلیون تَن در افغانستان با ناامنی غذایی رو‌به‌رو خواهند شد تصویر آرشیف بنیاد …