Home / اجتماعی / خانمی که با اسناد جعلی رییس شده‌است+ویدیو

خانمی که با اسناد جعلی رییس شده‌است+ویدیو

نورستان – پیشگو
گزارش: توفیق صدیقی
اسناد و تصاویری که به خبرگزاری پیشگو رسیده است نشان می‌دهد که در ولایت نورستان رییس امور زنان این ولایت خانمی است که از سواد کافی برخوردار نیست و سند جعلی نیز برای خودش ساخته است.

این خانم داکتر زاهده فیضان نام دارد، می‌گویند چندین تن از بسته‌گان اش را در پوست‌های بلند و با معاش گزاف در این ریاست مقرر کرده است؛ اما بسته‌گان اش حضور خیالی در این ریاست دارند

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …