دوشنبه , مارس 27 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / کشته شدن ۲۱ طالب به شمول ۲ فرمانده شان در غزنی

کشته شدن ۲۱ طالب به شمول ۲ فرمانده شان در غزنی

غزنی – پیشگو

۲۱ ﻃﺎلب ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﺩﻭ فرمانده ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﻏﺰﻧﻰ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﻰ
ﺷﺪﻧﺪ


مقامات محلی در غزنی از کشته شدن ۲۱ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﺩﻭ فرمانده این گروه در ﻣﺮﺑﻮﻃﺎﺕ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻴﻬﺎﻯ ﺍﻧﺪر، ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﺩﻩ ﻳﮏ ولایت  تعداد غزنی خبر میدهند

عارف نوری سخنگوی والی غرنی میگوید : ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺷﺐﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺶ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻳﮏ فرمانده ﻣﻄﺮﺡ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩش در ﻗﺮﻳﻪ ﻳﺎﺭﻭ ﮐﻼﻯ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻰ ﺍﻧﺪﺭﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﺮ ﺗﻴﻠﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻼﻥ ﺟﺎﺳﺎﺯﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﺑﺮﺩﻩ اند .

نوری افزود که : ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﻭﻡ ﻧﺎﻭﻗﺖ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻃﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﻮﺍیی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﺭﻣﺮﺑﻮﻃﺎﺕ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻰ ﮔﻴﻼﻥ ۲ﻃﺎﻟﺐ مسلح ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺗﺮﺳﺎﻳﮑﻞ ﺷﺎﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
وهمچنان ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻮﻡ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ شب هفته جاری ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺰﻯ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻰ ﺩﻩ ﻳﮏ، ﻳﮏ فرمانده ﻃﺎﻟﺐ بنام ﻣﻨﻴﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ۸ ﺗﻦ ﺷﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺗﺮ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …