Home / اجتماعی / هیچ کسی هیچ کشوری حق ندارد بالای ارزش های اساسی مردم افغانستان معامله کنند

هیچ کسی هیچ کشوری حق ندارد بالای ارزش های اساسی مردم افغانستان معامله کنند

کابل – پیشگو

دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در یک خبرنامه ای از آقای زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان خواسته است که در زمان امضای تفاهم‌نامه صلح بین امریکا و طالبان، اعلامیهٰ که قبلا گروه طالبان به دست نشر سپرده بود و در آن گفته شده بوده است که رسانه ای افغانستان مورد اهداف نظامی آنان قرار خواهد داشت را لغوع نمایند زیرا آزادی بیان و آزادی رسانه ها خط سرخ ما میباشد .

عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی: آقای زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در قطر تشریف دارد و گپ‌و گفت های وجود دارد، تفاهم‌نامه‌ی که نهایی شده، قرار است امضا شود.

اگر این تفاهم‌نامه امضا می‌شود، خواست ما از آقای زلمی خلیل‌زاد و ایالات متحده امریکا این است که ارزش های اساسی مردم افغانستان به خصوص ارزش آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به عنوان یک خط قرمز در این تفاهم‌نامه در نظر بگیرند.

هم‌چنان، آقای خلیل‌زاد باید برای نماینده های گروه طالبان این مسله را مطرح و نهایی نماید که تهدیدنامه‌ی که برای اخطار و تهدید رسانه های افغانستان طالبان صادر کرده بودند و در آن تمام رسانه ها را اهداف نظامی خوانده بودند باید لغو بکنند.

هیچ‌کسی، هیچ‌گروهی و هیچ کشوری حق ندارد بالای ارزش های اساسی مردم افغانستان معامله بکند.”…

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …