Home / اجتماعی / برای ۵ میلیون آسیب دیده از خوشک‌سالی‌ها کمک شده است.

برای ۵ میلیون آسیب دیده از خوشک‌سالی‌ها کمک شده است.

کابل – پیشگو

سازمان ملل متحد گفته است که برای بیش‌تر از ۵ میلیون نفر در افغانستان که از اثر خوشک‌سالی‌ها آسیب دیده اند را مساعدت کرده اند.

در اعلامیه روز گذشته این اداره آمده که گفته اند تا ۳۰ جولایی به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کمک رسانیده شده است.

اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که این رقم شامل ۴۰۰ هزار بی‌جا شده داخلی می‌باشد.

اداره‌ی کمک‌های بشری ملل متحد، نا امنی در برخی مناطق و ولایت‌های آسیب دیده از خشک‌سالی‌ها را مانع رسانیدن کمک‌ها برای نیازمندان دانسته و ازین بابت نگرانی جدی شان را ابراز می‌نمایند.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …