پنج‌شنبه , ژوئن 1 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / بی‌گناه خواندن وزیر پیشین مخابرات از سوی داگاه کشور

بی‌گناه خواندن وزیر پیشین مخابرات از سوی داگاه کشور

کابل – پیشگو

گزارش: توفیق صدیقی

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی معلوماتی کشور که از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی به حبس، محکوم شده بود، پس از دو دادگاه، امروز از سوی دادگاه استیناف بی‌گناه شناخته شد.

دومین دادگاه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات دی‌روز شنبه در دادگاه مرکز عدلی و قضایی برگزار گردیده بود که در آن هیات قضایی بعد از استماع ادعای نماینده سارنوالی و دفاعییه آقای وحیدی، اعلام نتیجه را به امروز یکشنبه موکول نموده بودند.

سر انجام امروز یکشنبه هیات قضایی دادگاه استینافِ مرکز عدلی و قضایی آقای وحیدی را بی‌گناه اعلام کردند.

پیش ازاین آقای وحیدی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ی از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی به حبس، محکوم شده بود.

روند به دادگاه کشانیدن مقام‌های بلند حکومتی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ی و اختلاص پول‌‍ از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه به فساد اداری در این مرکز ادامه دارد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …